De droogte houdt aan

Gepubliceerd op 25 mei 2020

Het is al een tijd erg droog. Het neerslagtekort in het gebied van De Stichtse Rijnlanden loopt op en bedraagt al meer dan 133 mm. Dat maakt dit voorjaar een van de droogste ooit. Verschillende waterschappen in Nederland, waaronder ons buurwaterschap waterschap Vallei en Veluwe, hebben beregeningsverboden ingesteld. Dit is in ons gebied nog niet nodig. Maar we zijn wel extra alert.

Veilige dijken

De kleinere dijken in het westen van ons gebied, de kades, zijn gevoelig voor uitdroging. Op dit moment liggen ze er in het algemeen nog goed bij. Alleen een klein deel van de dijk langs de Grote Heicop bij Kockengen wordt drie keer per week beregend. Dat doen we om verdere uitdroging van de klei te voorkomen. Als de klei nog verder uitdroogt, kunnen we de dijk niet meer frezen. Het frezen is nodig om de aanwezige scheuren te herstellen.
De medewerkers van het waterschap houden alle kleinere dijken in droge periodes extra goed in de gaten. Uitgebreidere dijkinspecties zijn nog niet nodig.

Voldoende water

Ons gebied is voor een groot deel afhankelijk van de wateraanvoer via de Neder-Rijn en Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. De afvoer van de Rijn is laag, maar voldoende om aan de watervraag te voldoen. Ook kunnen we voldoende water inlaten vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. Begin april hebben we, wat eerder dan voorgaande jaren, de waterpeilen met 10 cm verhoogd naar het zomerpeil. Zo kunnen we meer water vasthouden.

Waterkwaliteit

Er zijn nog geen problemen met de waterkwaliteit. De temperaturen zijn relatief laag.

Heeft u ergens blauwalg gezien, een groep dode vissen / watervogels zien drijven of iets anders afwijkends gesignaleerd? Wij zijn blij met uw melding! Dan kan telefonisch (030 634 5700) of op de website van het waterschap.