Overeenkomst met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Gepubliceerd op 14 juni 2023

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben vandaag een overeenkomst getekend. HDSR financiert daarmee de komende vijf jaar extra projecten die binnen de Blauwe Agenda vallen. Hiermee gaat het NPUH projecten uitvoeren op het gebied van bewustwording, communicatie, onderzoek en monitoring.

Hoogheemraad Nanda van Zoelen: “Wij vinden het belangrijk om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren en dat kunnen we het beste doen met een gezamenlijk aanpak. Klimaatverandering kan leiden tot schade in de landbouw en natuur en wateroverlast voor inwoners van het gebied en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Met een goede samenwerking krijgen we veel voor elkaar.”

Blauwe Agenda

De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vitens, Utrechts Particulier Grondbezit, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Land- en Tuinbouw Organisatie, Utrechts Landschap (als vertegenwoordiger voor terrein beherende organisaties) en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met als gezamenlijk doel het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug robuust en toekomstbestendig maken om zo de natuur gezond te maken en te houden en de drinkwatervoorziening in de regio te beschermen. Iets dat hard nodig is, aangezien de natuur – vooral boven op de Heuvelrug – sterk te lijden heeft onder de aanhoudende droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

Jongeren

Door de overeenkomst kan het NPUH een theatercollege organiseren over het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. De Jongerenraad van het NPUH gaat een activiteit organiseren voor jongeren over het thema water en voor basisschoolleerlingen komt er een lesprogramma over het bijzondere watersysteem. Gijs de Kruif (directeur-bestuurder NPUH): “Het is mooi te zien dat Waterschap HDSR financieel bij gaat dragen nu we in de uitvoeringsfase beland zijn. Dat helpt ons niet alleen bij het opzetten van projecten, maar laat ook zien dat HDSR een erg betrokken partij is”.