Primeur voor waterschap: vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik

Gepubliceerd op 15 augustus 2022

Met de aanleg van een vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een primeur in zijn werkgebied. Vissen kunnen straks vanuit de Maalvliet bij gemaal de Koekoek in Lopik de lift nemen naar de Lopikerwetering. Zo wordt een groot achterland bereikbaar voor vissen. Om de vislift te verbinden vanaf de Maalvliet met de Lopikerwetering, legt het waterschap een buis aan tussen beide watergangen. De werkzaamheden starten op 17 augustus en duren tot half oktober 2022.

Via de vislift ontstaat een ecologische verbinding tussen de Maalvliet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. ln combinatie met eerder aangelegde vispassages kunnen vissen dan naar de Gekanaliseerde Hollandsche lJssel zwemmen en omgekeerd.

Vissen nemen de lift

Via de vislift kunnen vissen zich makkelijk verplaatsen van de ene naar de andere watergang. Vanwege de overbrugging van twee meter peilverschil werkt de vispassage anders dan een traditionele vispassage. De kamers waar de vis doorheen zwemt, lopen als een soort wokkel naar beneden en zijn in een grote kring geplaatst. Ook heeft de vislift een monitoringssysteem met camera’s om te zien welke vissen er passeren. De stroomsnelheid van het water is op afstand aan te passen. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen makkelijker door de vislift zwemmen.

Werkzaamheden omgeving

De verbindingsbuis wordt vanaf de Maalvliet ingegraven onder de Wielsekade. Om dit werk uit te voeren wordt het fietspad tussen Cabauwsekade 1 en Wielsekade 79 in Lopik ongeveer drie weken afgesloten. Via borden wordt een omleidingsroute aangegeven. Nadat de vislift is geplaatst, wordt de beschoeiing van de Lopikerwetering vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad weer geopend.

Gezonde visstand: schoon en gezond water

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Om deze barrières weg te nemen, zijn er vispassages ontwikkeld. Deze zorgen voor een goede ecologische verbinding van watergangen, zodat de vissen vrij kunnen bewegen over een groot gebied. De provincie Utrecht financiert de vislift mede vanuit Europese subsidie.