De Hedwige-Prosperpolder als Living Lab

Gepubliceerd op 9 maart 2022

Woensdag 2 maart 2022 bezocht dijkgraaf Jeroen Haan samen met een flinke groep betrokkenen en belangstellenden de Hedwige-Prosperpolder. Een uniek gebied op de grens van Nederland met België. Vroeger was hier landbouw en natuur, nu is het een Living Lab voor de watersector. Een kijkje achter de schermen, vanuit Jeroens perspectief.

Op naar het zuiden

In alle vroegte vertrok ik naar onze Zuiderburen en Zeeland. Ook Deltacommissaris Peter Glas en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, waren aanwezig. De ontpoldering van dit gebied heeft veel emotie opgeroepen en was lastig voor de betrokkenen. Tegelijkertijd is het een stuk land dat nu optimaal geschikt is om praktijkproeven op dijken uit te voeren. Hoe sterk is een dijk in de praktijk en hoe kun je bressen bestrijden? Het is indrukwekkend om te zien hoe je dit echt kunt testen in een realistische omgeving, iets wat we normaal vooral met rekenen en modellen doen.

Testen en proeven

De Hedwige-Prosperpolder wordt onder andere gebruikt door Defensie. Zij onderzoeken de werking van de Bresdefender. Dit is een drijvend ponton dat bresgroei in de dijk kan vertragen of stoppen. Hiervoor moet het ponton tegen de dijk varen en dan afzinken. Lastig om in het echt te testen, hier kan het wel. En er wordt gekeken naar de constructie van een dijk. Kan het toevoegen van kalk aan klei bijvoorbeeld zorgen voor een erosiebestendigere dijk? Met grote kracht stroomt water over een deel van de dijk in de polder om te kijken wat het effect is.

Dijkwacht bij hoogwater

Hoe zorg je ervoor dat je bij hoogwater de dijken goed bewaakt en met welke technieken? De dijkwacht is onze ogen en oren en ziet als eerste als er iets aan de hand is op de dijk. De dijkwacht bestaat vaak uit vrijwilligers aangestuurd door professionals. In de polder wordt hiermee geoefend. De oefening maakt je bewust van het belang van het beheer en onderhoud van het dijktalud en de dijkbekleding, als onderdeel van de sterkte en betrouwbaarheid van de dijk. Onze eigen Marian Booltink (namens Stowa) begeleidde de 'dijkwachten' die zwakke plekken in de dijk door graverij vonden. We kunnen dit niet vaak genoeg oefenen.

Indrukwekkende ‘speeltuin’

Ik was onder de indruk van de omgeving. Het is een bijzonder stukje land waar we als watersector ons voordeel mee kunnen doen. Het is ook van groot belang dat we informatie verzamelen over dijken, waterveiligheid en mogelijke toepassingen om ons nog beter te beschermen tegen het water. Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Aan ons de taak om optimaal voorbereid te zijn en het bijzondere werk in de Hedwige-Prosperpolder helpt daar zeker bij!


Foto's bezoek Hedwige-Prosperpolder

Video's

Bekijk video's van de proeven in de polder, gemaakt door Jeroen zelf.

Portretfoto Jeroen Haan