Nieuwe hoogheemraad Karin Sommer - de Vries

Gepubliceerd op 2 maart 2022

Karin Sommer – De Vries (CDA) is gestart als dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ze is benoemd door het algemeen bestuur en volgt Bernard de Jong op, die om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Ze zal in grote lijnen de portefeuille van Bernard de Jong overnemen.

Waterbewust leven

Karin: ‘We willen als waterschap laten zien dat wij ertoe doen in het dagelijks leven van iedereen. In 2022 vieren we 900 jaar waterbeheer: een mooi moment om te laten zien dat veilige dijken en droge voeten niet vanzelfsprekend zijn. Klimaatbewust en waterbewust leven is belangrijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst in dit mooie land kunnen wonen, werken en recreëren’.

Karin zit vanaf maart 2019 in ons algemeen bestuur. Tot voor kort was ze directeur en het laatste jaar coördinator van de praktijkklas van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster.


Karin Sommer-de Vries