Hoogheemraad Bernard de Jong legt taken neer bij De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 28 januari 2022

Hoogheemraad Bernard de Jong zal met ingang van 1 februari 2022 zijn functie neerleggen in verband met gezondheidsredenen. De fractie van De Jong, het CDA, draagt Karin Sommer – De Vries voor als zijn opvolger in het college. Het is de bedoeling dat zij benoemd wordt tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur op 16 februari 2022.

Lange carrière in het waterschap

Bernard de Jong maakte 24 jaar deel uit van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, nadat hij daarvoor al enkele jaren actief was als hoofdingeland van het Groot Waterschap van Woerden. Van deze periode was hij zeven jaar ook lid van het dagelijks bestuur. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor deze lange periode waarin hij zich heeft ingezet voor het waterschap en de inwoners. ‘De overtuiging dat we deze aarde niet van onze voorouders hebben geërfd, maar te leen hebben van onze kinderen en kleinkinderen heeft mij vele jaren gemotiveerd om actief te zijn in het openbaar bestuur. We zijn als waterschap aan zet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren’, aldus Bernard.

De Jong betreurt dat hij deze stap terug moet zetten. Het college van het waterschap sluit zich hierbij aan, heeft begrip voor het verstandige besluit en spreekt zijn dank uit voor de jarenlange inzet.

Opvolging

De ontstane vacature heeft geen gevolgen voor de samenstelling van de huidige coalitie. Het CDA, de fractie van Bernard de Jong, draagt mevrouw Karin Sommer - De Vries voor als nieuwe hoogheemraad. Zij zit nu namens het CDA in het algemeen bestuur. De benoeming staat gepland tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur op 16 februari. Paul Bakker – nu nog duo-commissielid -  volgt De Jong op als lid van het algemeen bestuur.