Oudewater, Woerden, Houten en Wijk bij Duurstede klimaatbestendiger door bijdrage waterschap

Gepubliceerd op 15 december 2021

In Woerden, Oudewater, Houten en Wijk bij Duurstede voeren gemeenten in 2022 werkzaamheden uit om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren, en het watersysteem klimaatbestendiger te maken. Daarvoor ontvangen zij een bijdrage van het waterschap. De afgelopen weken tekenden wethouders van vier gemeenten hiertoe samenwerkingsovereenkomsten. De Stichtse Rijnlanden heeft tot en met 2022 jaarlijks een budget van € 650.000 beschikbaar voor maatregelen via de Impulsregeling Water in de Leefomgeving.

Oudewater

Wethouder Bas Lont van Oudewater en hoogheemraad Bert de Groot hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op locatie op vrijdag 19 november.

In Oudewater gaat de gemeente twee duikers (buizen) vervangen vlakbij de Hekendorperweg, rotonde Vierbergenweg. De huidige duikers worden vervangen door duikers met een diameter van 800mm, waarbij de duikers ook niet meer onder water komen te liggen. De gemeente krijgt van het waterschap een bijdrage van € 46.500.

Woerden

Op 2 december hebben wethouder Ad de Regt van de gemeente Woerden en hoogheemraad Bernard de Jong de samenwerkingsovereenkomst getekend met gemeente Woerden.

De gemeente Woerden gaat ook duikers aan de Korenbloemlaan, Utrechtsestraatweg, v.d. Duijn van Maaslandstraat, Monaterrein en Stromenlaan vervangen door duikers met een diameter van 800mm. De gemeente krijgt van het waterschap een bijdrage van € 80.000,-

Houten

In 2022 gaat de gemeente Houten in de wijk Bovencamp 6.112 m2 verharding afkoppelen. Dat betekent dat al het regenwater vanaf deze verharding niet meer naar het riool toe gaat, maar kan infiltreren in de bodem.

Daarvoor gaat de gemeente ook greppels vergroten voor meer waterberging. De gemeente Houten krijgt van ons een bijdrage van €45.000,- hiervoor.

Op 2 december was onze hoogheemraad Els Otterman bij de gemeente Houten om de overeenkomst samen met wethouder Sander Bos te tekenen.

Wijk bij Duurstede

En 8 december was gemeente Wijk bij Duurstede aan de beurt: de nieuwe wethouder Henk Vreeswijk en hoogheemraad Els Otterman tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

Wijk bij Duurstede gaat in 2022 maar liefst vier afkoppelprojecten uitvoeren: het regenwater wordt niet meer aangesloten op het gemengd rioolstelsel aan de Frankenweg/Zandweg, Hordenplein, Koninginnebuurt (Langbroek) en Steenstraat/Zandweg.

De gemeente krijgt in totaal € 100.000 van het waterschap voor de uitvoering van deze projecten.