Jeroen Haan verkozen tot dagelijks bestuurslid bij Unie van Waterschappen

Gepubliceerd op 17 december 2021

Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is op 17 december 2021 verkozen tot dagelijks bestuurslid bij de Unie van Waterschappen met als portefeuille Waterveiligheid. Deze rol zal hij naast het dijkgraafwerk bij De Stichtse Rijnlanden vervullen vanaf 1 januari 2022.

Bestuurslid waterveiligheid

De Unie van Waterschappen opereert op landelijk niveau. Als dagelijks bestuurslid met de portefeuille Waterveiligheid bij de Unie gaat Jeroen Haan zich bezighouden met de overkoepelende waterveiligheid in Nederland. Daaronder valt ook het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin 1500km aan dijken wordt versterkt de komende jaren. De jarenlange en brede bestuurlijke ervaring, onder andere als dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden, in het Bestuurlijk Platform Zoetwater, het Deltaprogramma Zoetwater en de stuurgroep Deltaprogramma gaven de doorslag voor de selectiecommissie om voor Haan te kiezen.

Trots

Als Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn we natuurlijk trots dat onze dijkgraaf nu zitting neemt in het bestuur van de Unie van Waterschappen. Jeroen Haan: ‘De komende jaren krijgen we vaker met hoogwater en extreme neerslag te maken. Ook stijgt de zeespiegel. Daarom moeten we blijven werken aan onze waterveiligheid. Als Uniebestuurder met de portefeuille waterveiligheid, kan ik me daar nu op landelijk niveau hard voor maken. Zodat we hier ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Ik ben trots op deze benoeming en ga met veel plezier aan de slag!’

Nieuwe bestuursleden

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt op landelijk niveau de belangen van alle waterschappen. Het bestuur bestaat daarom uit een representatie van die waterschappen. Uniebestuurders kennen een maximale zittingsduur en worden daarna vervangen. Hein Pieper, Hetty Klavers en Toine Poppelaars hebben deze zittingsduur bereikt of bereiken deze binnenkort. Tijdens de ledenvergadering van de Unie op 17 december zijn Luzette Kroon, Vincent Lokin en dus Jeroen Haan verkozen tot nieuwe Uniebestuurders. Tegelijkertijd is de termijn van Rogier van der Sande als voorzitter met 3 jaar verlengd.