Subsidiegeld Blauwe Bewonersinitiatieven voor 2021 volledig besteed

Gepubliceerd op 26 juli 2021

Het waterschap subsidieert projecten van bewoners die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. De regeling is een succes: de beschikbare 100.000 euro voor dit jaar zijn uitgegeven. Reden voor het waterschap om volgend jaar het budget te verdubbelen. Dan zit er maar liefst 200.000 euro in de subsidiepot. Vanaf januari 2022 kunnen organisaties en inwoners weer subsidie aanvragen. Houd voor de precieze datum de website in de gaten!

Regeling een succes

Hoogheemraad Bernard de Jong: “Veel mensen willen een bijdrage leveren aan het vergroenen en watervriendelijker maken van hun woonomgeving. Dit jaar hebben maar liefst 33 verschillende initiatieven subsidie van ons gekregen. Met het geld zijn (school)pleinen en speeltuinen vergroend, regentonnen geplaatst en groene daken aangelegd. Ook is een stadsmoestuin meer klimaatbestendig gemaakt en richt het NME centrum De Boswerf in Zeist een expositie in, waar particulieren inspiratie op kunnen doen om waterbewust te leven. Omdat de regeling zo'n succes is, gaan we in 2022 het budget verdubbelen: dan is er maar liefst 200.000 euro beschikbaar. Komend jaar viert het waterschap dat er 900 jaar waterbeheer is ons gebied. De projecten die mensen uitvoeren mede dankzij de subsidie, dragen bij aan waterbewust leven. Iets dat wij als waterschap van harte ondersteunen!"

Andere subsidieregelingen

Heeft u plannen voor een groenere leefomgeving en wilt u daar dit jaar nog mee aan de slag? Er zijn ook andere overheden en organisaties die activiteiten subsidiëren. Verschillende gemeenten in ons gebied hebben eigen subsidieregelingen voor groene daken en/of regentonnen.
Zo heeft NMU Utrecht haar voucherregeling verlengd.


Meer weten over de subsidieregeling of de duurzame projecten?