Bouw ozoninstallatie op rwzi Houten

Gepubliceerd op 19 juli 2021

De aanwezigheid van microverontreinigingen in het oppervlaktewater is al langer onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Met name medicijnresten zorgen voor problemen voor de waterkwaliteit. Een grote hoeveelheid aan medicijnen komt via het afvalwater uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Rwzi’s zijn daarom een belangrijke schakel om dit te verminderen.

Houten

De rwzi in Houten kwam als hotspot uit de landelijke hotspotanalyse van alle rwzi’s op het gebied van medicijnenresten in het afvalwater. Een hotspot is een rwzi met grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Daarom wordt, specifiek bij deze rwzi, een ozoninstallatie gebouwd om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. In Nederland zijn wij de eerste die een dergelijke installatie bouwen.

Uitvoeringsovereenkomst

Op 6 juli hebben wij samen met aannemer PannekoekGWW de uitvoeringsovereenkomst voor de bouw van de ozoninstallatie getekend. Deze installatie zorgt ervoor dat  minimaal 70% minder medicijnresten op het Amsterdam-Rijnkanaal worden geloosd. De ozoninstallatie kan tot 870 m3/u afvalwater behandelen.

De afgelopen negen maanden heeft een bouwteam, bestaande uit HDSR, PannekoekGWW, Witteveen+Bos en Nijhuis Water Technology, de installatie ontworpen. Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld.

Techniek

De ozoninstallatie verwijdert de in het effluent aanwezige medicijnresten en overige microverontreinigingen. Ozon is een gas dat in contact met afvalwater zorgt voor oxidatie van microverontreinigingen. De techniek wordt onder andere al in Duitsland toegepast. We hebben verschillende mogelijkheden vergeleken en weloverwogen voor de techniek met ozon gekozen. Ozon bleek het meest gunstig op het gebied van de mate waarin medicijnresten worden verwijderd, energieverbruik, duurzaamheid, gebruik van schaarse grondstoffen en kosten.

De installatie bestaat uit een ontvangstput met opvoerpomp, een ozonreactor waar de ozon in het water wordt gedoseerd, een gebouwtje voor de ozongenerator en een zuurstofopslagtank. PannekoekGWW start met de bouw in september. De installatie wordt in april 2022 opgeleverd.