Baggerwerkzaamheden Nieuwegein en IJsselstein gaan van start

Gepubliceerd op 1 april 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start half april met het baggeren van verschillende grote watergangen in Nieuwegein en IJsselstein. Alle baggerwerkzaamheden zijn eind december 2021 afgerond. Er wordt half april gestart met baggeren nabij de Brinkwal in Nieuwegein. Daarna zal vanaf begin mei gewerkt worden in Batau-Noord. De overige watergangen worden daarna uitgevoerd.

De baggerwerkzaamheden zijn nodig voor een goede aan- en afvoer van het water in dit gebied. Ook zorgen we door het baggeren voor een goede waterkwaliteit en voor schoon en helder water voor de planten en dieren die in en om de watergangen leven.

Werkwijze

Voor het baggeren van de meeste watergangen maken we gebruik van een schuifboot. Deze boot schuift de bagger naar een overslaglocatie waar de bagger met een graafmachine op vrachtauto’s wordt geladen. De vrachtwagens voeren de bagger af naar een verwerkingslocatie.
In een klein deel van de watergangen zetten we een milieuvriendelijke zuigboot in. Dit vaartuig zuigt de bagger op en pompt het via een leiding op vrachtauto’s. De werkzaamheden vinden deels plaats in de zomerperiode. In deze periode wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol, zodat we voldoen aan de eisen van de Wet Natuurbescherming. De werkzaamheden worden uitgevoerd door A. Den Hartog & Zn B.V. uit Oudewater.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. De aannemer zal met zijn materieel bij het water moeten komen. Om de ondergrond te beschermen zullen daarvoor op een aantal locaties stalen rijplaten worden neergelegd. Ook is er overlast van vrachtverkeer voor de afvoer van de bagger. Waar nodig, bijvoorbeeld op plaatsen waar de bagger in kiep- of vrachtwagens wordt geladen, neemt de aannemer verkeersmaatregelen. Op deze manier kan het (fiets)verkeer veilig langs de werkzaamheden. De benodigde verkeersmaatregelen worden in overleg met de gemeente uitgezet.
Over het algemeen duren de werkzaamheden in een watergang twee tot vijf werkdagen. Als de werkzaamheden bij u zijn afgerond, verplaatst de aannemer het materiaal naar een volgende locatie.

Planning

De werkzaamheden starten half april en worden eind december 2021 afgerond. Wanneer er in uw straat werkzaamheden plaatsvinden, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Meer informatie

Meer informatie over dit project en achtergrondinformatie over baggeren vindt u op de website van het waterschap: kijk op www.hdsr.nl bij In uw buurt, klik op de kaart op het project in Nieuwegein en IJsselstein om op de projectenpagina te komen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de aannemer Hein van Schaik, tel. 06-57 90 05 62, e-mail: hein@denhartog-oudewater.nl. Ook kunt u bellen met Paul van der Linde, toezichthouder van het waterschap, tel. 06-55 88 39 59.


Projectkaart van het baggeren in Nieuwegein en IJsselstein

baggerkaart_polder_nieuwgein_en_ijsselstein

De blauwe lijnen op de kaart geven aan waar er gebaggerd wordt.