Beregening fruitbomen tijdens nachtvorst

Gepubliceerd op 11 april 2019

De kans is groot dat fruittelers de komende tijd hun fruitbomen beregenen met oppervlaktewater om de bloesem te beschermen tegen nachtvorst. Onttrekken mag alleen met een vergunning van het waterschap. Het waterschap controleert hierop om te voorkomen dat vergunninghouders de dupe worden, omdat er door illegale onttrekkingen te weinig water overblijft.
Om zo veel mogelijk water beschikbaar te hebben, zijn medewerkers van het waterschap volop in touw tijdens nachtvorst.