Aanleggen bij deel Stormkade Oudewater niet mogelijk

Gepubliceerd op 11 april 2019

Onlangs heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tijdelijke maatregelen genomen bij een stuk dijk langs de Stormkade in Oudewater. Het gaat om een lengte van ongeveer 100 meter aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Tijdens het werk is gebleken dat het niet mogelijk is voorzieningen te treffen om over een afstand van 90 meter veilig aan te kunnen meren. Daarom zijn de 3 x 24 uurs ligplaatsen hier niet beschikbaar dit vaarseizoen. Wel kunnen boten veilig aanleggen bij de noordelijke 100 meter van de Stormkade (het dichtst bij het centrum). Bij dat gedeelte zijn meerpalen geplaatst die vóór de beschoeiing in het water staan.

Deel kade afgesloten

Op het zuidelijk gedeelte van de Stormkade is een tijdelijke, stalen constructie geplaatst. Deze is voor de bestaande beschoeiing gezet. Daardoor is de afstand tussen de kant en de tijdelijke damwand groter geworden. Aanlegpalen in het water voor de constructie zouden die afstand nog verder vergroten, waardoor het aan en van bord gaan onveilig zou worden. Aan de nu geplaatste stalen constructie kunnen geen boten aanmeren. Dit deel van de Stormkade blijft tijdens het vaarseizoen afgesloten met een hek. Ook worden er waarschuwingsborden geplaatst dat de oever gevaarlijk terrein is.

Definitieve werkzaamheden na vaarseizoen

Om hinder voor het vaarverkeer zo veel mogelijk te voorkomen, pakken we het hele traject van 200 meter aan na het vaarseizoen. We onderzoeken nog wat dan de beste definitieve oplossing is.