Advies informateur: door met huidige college De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 9 april 2019

Water Natuurlijk, CDA, PvdA en LNE (Landbouw, Natuur en Economie) willen gezamenlijk verdergaan in het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat is de uitkomst van de open bijeenkomst van de fracties op maandagavond 8 april in het hoofdkantoor van het waterschap in Houten. De fracties namen het advies (pdf, 54 kB) over van informateur Frits Lintmeijer. Deze week starten coalitie-onderhandelingen onder zijn leiding om tot een breed gedragen en duurzaam coalitieakkoord te komen.

De coalitie is een voortzetting van het huidige dagelijks bestuur. Water Natuurlijk won bij de waterschapsverkiezingen een zetel en de PvdA leverde er een in. De Partij voor de Dieren, dat bij de vorige verkiezingen een lijstverbinding was aangegaan met de PvdA, behaalde nu zelfstandig drie zetels. Informateur Frits Lintmeijer constateerde in zijn advies dat er met de verkiezingen weliswaar geen grote verschuivingen zijn ontstaan in het algemeen bestuur, maar dat er wel sprake is van vergroening. Enerzijds door de winst van Water Natuurlijk en anderzijds omdat duurzaamheid in veel programma’s nog nadrukkelijker aanwezig is dan vier jaar geleden.

De Partij voor de Dieren heeft aangegeven de deelname van de PvdA in deze coalitie te willen steunen en met de PvdA te willen samenwerken.

Coalitieakkoord

Alle fracties delen de voorkeur van de formateur voor een toegankelijke formatie en een programma waar ook de niet-coalitiepartijen een inbreng in kunnen leveren. Lintmeijer: "Ook de komende jaren moeten alle fracties in het algemeen bestuur de mogelijkheid hebben hun inbreng in het bestuur te blijven leveren."