Nieuw bestuur waterschap geinstalleerd

Gepubliceerd op 29 maart 2019

Op donderdag 28 maart vergaderde het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens geïnstalleerd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring of belofte af. De komende vier jaar zullen zij het waterschap besturen.