Overdracht Woerdersluis benadrukt het belang van samenwerking

Gepubliceerd op 8 maart 2019

De Woerdersluis in Spaarndam, een sluis met een rijke geschiedenis. Ruim 400 jaar oud is deze sluis, liggend in Rijnlands gebied en in eigendom van het buurwaterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op donderdag 7 maart werd de sluis symbolisch overgedragen aan Rijnland.

Monumentaal karakter

De Woerdersluis is een Rijksmonument en heeft nog enkele waardevolle historische onderdelen. De sluis is ook onderdeel van een waterkering. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de sluis binnen het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) renoveren. Hoogheemraad Bernard de Jong van De Stichtse Rijnlanden: “De Woerdersluis staat voor mij symbool voor de band die er was en nog steeds is tussen Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.” Hiermee geeft hij met vertrouwen deze unieke sluis in handen van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Samenwerken

Het Noordzeekanaal (voormalig IJ) heeft nu een hoger waterpeil dan de boezem van Rijnland, hierdoor heeft de spuisluis in de huidige situatie geen functie meer in de waterhuishouding. De functie van de sluis is overgenomen door de boezemgemalen van Rijnland. Een mooie ontwikkeling om overtollig water buiten te houden en te veel water te lozen. Met het nieuwe veranderende klimaat komen er in de toekomst ook steeds meer uitdagingen. Dijkgraaf Rogier van der Sande: “We zullen ons de komende jaren moeten blijven door ontwikkelen en steeds zoeken naar nieuwe samenwerkingen. Zodat we samen echt stappen vooruit kunnen zetten.”

Er valt wat te kiezen

Deze ontwikkelingen en samenwerkingen zijn belangrijk voor ons, als waterschappen, maar ook voor u. Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. We hebben water nodig om te douchen, af te wassen en door te spoelen. Maar ook om bomen te laten groeien en oogsten te laten slagen. Om dit allemaal te realiseren is het belangrijk dat waterschappen een goed bestuur hebben. Op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Bij deze verkiezingen kunt u kiezen voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dus welke band u ook met water heeft, zwemt u erin of bewondert u de rijke historie? U mag weer stemmen!


Dijkgraaf Rogier van der Sande van Rijnland en hoogheemraad Bernard de Jong van De Stichtse Rijnlanden zetten hun handtekening onder het overdrachtsdocument.

Als symbolisch kado overhandigd Bernard de Jong een schilderij van de Woerdersluis aan de dijkgraaf van Rijnland.