@grarier 2 - 2024

header_agrarier
@grariër 2024, nummer 2

We zijn benieuwd naar uw feedback!

Laat uw mening over de @grariër nieuwsbrief horen door de vijf vragen in te vullen via de link hieronder.

Subsidie voor agrariërs die werken aan duurzaam waterbeheer

1

Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren kunnen vanaf 1 april een subsidieaanvraag indienen bij het waterschap. De regeling biedt handvatten aan agrariërs om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Dijkschouw vanaf 2 april

Vanaf 2 april is de dijkschouw. Medewerkers van het waterschap controleren of de dijk goed is onderhouden door eigenaren en andere gebruikers die een onderhoudsplicht hebben voor de percelen op en langs de dijk.

Beweiden en werkzaamheden op de dijk

2

Het beweidingsverbod en de gesloten dijkperiode zijn vanaf 1 april voorbij. Van 1 april tot 1 november is vee weer toegestaan op de dijk. Ook zijn werkzaamheden op de dijk weer mogelijk tot 1 oktober.

Sterke Lekdijk zet BouwApp in

5

Vanaf begin april is de planning en voortgang van de werkzaamheden aan de Lekdijk te volgen via de BouwApp.

Beeldkwaliteitsplan Sterke Lekdijk vastgesteld

8

In dit plan staat welke keuzes de verschillende gemeenten hebben gemaakt voor het inrichten van de weg.

Informatieavond over reconstructie Kanaaldijk-Oost

4

De plannen hebben gevolgen voor de eigenaren van percelen aan de Kanaaldijk-Oost. Daarom organiseren de gemeente en het waterschap een informatieavond op dinsdag 2 april.

Informatiebijeenkomst waterpeilen Maartensdijk, Groenekan en omgeving

6

Heeft u wensen voor het waterpeil in de sloten in uw buurt?

Peilbesluit Zeist vastgesteld

7

De nieuwe peilen voor het oppervlaktewater zijn vastgesteld.

Groen Groeit Mee in het Hollandsche IJsselgebied

3

Inwoners, beheerorganisaties, de landbouwsector en andere partijen worden actief betrokken bij de ambitie om recreatief groen, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen en inwoners in de provincie Utrecht.

Foto: Huisinga Fotografie

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Volg ons op social media!

LinkedIn Instagram Twitter/X YouTube Soundcloud

Abonneren

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Ga naar deze pagina op onze website en regel het direct zelf!