Beweidingsverbod en gesloten dijkperiode

Gepubliceerd op 1 november 2023

Tot 1 april 2024 geldt een beweidingsverbod en het is verboden om werkzaamheden op dijken uit te voeren. De reden hiervoor is de start van het natte seizoen. Er is dan meer kans op schade aan de dijken.

Gesloten dijkperiode

De kans op hoogwater is groter in de herfst en de winter. De waterkerende functie van dijken en zomerkaden (waterkering tussen rivier en dijk) moet in deze periode optimaal zijn, omdat we vaak te maken hebben neerslag, harde wind en vorst. De bodem in het hele rivierengebied raakt verzadigd en de ondergrond is bevroren. Als het dan regent wordt de neerslag sneller afgevoerd naar de rivier. Het water in de rivieren staat als een gevolg daarvan dan hoger en er is soms zelfs sprake van extreem hoog water. Daarom mogen er van 1 oktober tot 1 april geen activiteiten plaatsvinden die de waterkerende functie van dijken en zomerkaden schade kunnen aanbrengen.

Werkzaamheden in de gesloten dijkperiode

In sommige gevallen verleent het waterschap een vergunning om in deze periode werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten of bij het herstellen van schade. Het waterschap heeft ontheffing als het gaat om werken in het kader van dijkversterkingen. Het waterschap zorgt dan voor extra veiligheidsmaatregelen om de dijk te beschermen, zoals het trainen van medewerkers en het onder handbereik hebben van noodmaterialen. Daarmee zorgen wij er ook in de ‘gesloten dijkperiode’ voor dat de veiligheid van dijken niet in gevaar komt. Wel moeten de werkzaamheden voldoen aan standaardvoorwaarden, zoals het opstellen van een calamiteitenplan.

Beweidingsverbod

Vanaf 1 november 2023 tot 1 april 2024 geldt een beweidingsverbod op de dijk. Dat betekent dat vee in deze periode niet de dijk op mag. In de winterperiode groeit het gras minimaal. Met de kans op hoogwater is een stevige grasmat nodig om de dijk te beschermen. De dijk of de kering is in deze periode natter dan in de zomer waardoor vee de grasmat sneller stukloopt. Het beweidingsverbod zorgt ervoor dat de erosiebestendigheid van de grasmat niet verder wordt aangetast waardoor de mat een beschermlaag vormt van de dijk.

Controles

Het waterschap voert tot 1 april controles uit op het beweidingsverbod en het naleven van het verbod op werkzaamheden op de dijk.