Veelbelovende start nieuwe waterraad

Gepubliceerd op 6 oktober 2023

De nieuwe lichting van de Waterraad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is op 2 oktober 2023 officieel gestart.

"De nieuwe raadsleden zijn nieuwsgierige jongeren met een duidelijke mening. Ze hebben elk hun eigen motivatie, variërend van interesse in bestuur en geschiedenis, tot innovatie in civiele techniek. Maar ook van participatie als antwoord op polarisatie, tot betrokkenheid bij de ontwikkeling van het landelijk gebied." vertelt Frits Dankers, coördinator van de Waterraad, enthousiast.

Laat je horen met gevraagd en ongevraagd advies, daagden dijkgraaf Jeroen Haan en Hoogheemraad Willem van der Steeg de nieuwe raad uit. Daarnaast willen zij graag weten welke vragen spelen bij de jongeren en hoe wij daar als waterschap bij kunnen aansluiten.

De waterraad heeft als voornaamste doelen inzicht te verkrijgen in de rol en verantwoordelijkheden van een waterschap, deze kennis onder jongeren breder te verspreiden en advies te geven aan het Algemeen Bestuur zodat de stem van de toekomstige generatie duidelijk wordt gehoord.

De start was het begin van een veelbelovend jaarprogramma. De Waterraad leert stap voor stap het hele werkveld kennen, ze gaan op excursie naar bijvoorbeeld de afvalwaterzuivering, naar waterbeheer in het stedelijk gebied en ze nemen deel aan een oefening van crisisbeheersing. Dit najaar wordt de Waterraad officieel beëdigd tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur.