Informateur Pim van den Berg presenteert rapportage aan nieuw algemeen bestuur

Gepubliceerd op 12 april 2023

Op dinsdag 11 april 2023 heeft informateur Pim van den Berg zijn bevindingen via een rapportage bekend gemaakt aan de leden van het algemeen bestuur. Van den Berg presenteert het rapport op 12 april 18.00 uur tijdens een openbare bijeenkomst van het algemeen bestuur.

Pim van den Berg rondde vorige week de informatiegesprekken af. In zijn rapportage staan alle bevindingen uitgelegd en het advies dat daaruit is voortgekomen. Deze zal hij toelichten op woensdagavond. Tijdens de avond is het streven dat de partijen in de bijeenkomst komen tot afspraken over het vervolg van het proces. De bijeenkomst is openbaar en online te volgen.

Het advies

De voorkeursvariant die als uitkomst van het onderzoek kans maakt om een duurzame ambitieuze coalitie te worden die recht doet aan de verkiezingsuitslag, bestaat uit (in alfabetische volgorde):

  • BBB
  • Natuur & Landbouw
  • Partij van de Arbeid
  • Partij voor de Dieren
  • Water Natuurlijk

"Dit tussenadvies is op basis van de verkiezingsuitslag en gezien de grote opgaven in het waterschapswerk de komende tijd. Daarvoor zijn verdiepende gesprekken nodig met deze 5 partijen. Ik vat hun politieke ambitie samen als een wens een forse stap op het domein van duurzaamheid te bewerkstelligen en tevens oog te hebben voor het belang en onzekere ontwikkeling in het agrarisch domein. Het zijn uitdrukkelijk nog geen onderhandelingen en andere partijen worden nog niet uitgesloten voor deelname aan de onderhandelingen."

De bevindingen van de informateur kunt u inzien op: hdsr.bestuurlijkeinformatie.nl/calendar. Klik op 12 april om het rapport in te lezen en de link te zien die u naar de live vergadering wijst. De vergadering is van 18.00 – 19.30 uur.

Het vervolgproces

Na deze vergadering gaan de partijen/groeperingen in conclaaf om de formatie verder vorm te geven.