Nieuwe bomen bij gemaal Oud-Kamerik

Gepubliceerd op 31 maart 2023

De kade langs de Grecht is een aantal jaren geleden verbeterd. Over een lengte van ruim 6 kilometer is hij verbreed en verhoogd en voldoet weer aan de veiligheidsnormen. De Stichting Hugo Kotestein in Kamerik heeft aangedrongen op herplant van bomen die tijdens de kadeverbetering moesten worden gekapt. Dinsdag 23 maart was het zover en zijn in totaal 680 bomen en struiken herplant.

Herplant bomen

De Stichting Hugo Kotestein wilde graag de landschappelijke waarden van de Grechtkade herstellen door het planten van nieuwe bomen en struiken.

Hein Kuiper: ‘Door de een aantal jaren geleden uitgevoerde kadeverbetering zijn helaas landschappelijke en natuurwaarden aangetast. De stichting Hugo Kotestein is zeer verheugd dat het waterschap nu ter compensatie drie bosjes en een aantal solitaire bomen aanplant. De samenwerking bij het ontwerp en uitvoering van dit project ervaren wij als zeer positief’.

Samen met ecologen en de waterkeringbeheerder van het waterschap is een beplantingsplan opgesteld. Langs de kade zijn op verschillende locaties nieuwe knotwilgen geplaatst. Ook zijn in drie brede stroken onder andere zomereiken, berken, meidoorns en wilgen geplaatst.

De laatste van de 680 bomen zijn op 23 maart jl. geplant door vrijwilligers van Stichting Hugo Kotestein en ecologen van het waterschap.

Informatiebordje oude veeneik

Op 23 maart is ook het informatiebordje bij de oude veeneik vernieuwd. Bij de bouw van gemaal Oud-Kamerik zijn de restanten van een 3500 jaar oude eik opgegraven. De veeneik is te bewonderen bij het trekpontje over de Grecht. Bij de veeneik stond altijd een informatiebordje. Dit bordje was vernield, maar is op verzoek van de Stichting Hugo Kotestein opnieuw geplaatst.

Uitkijkpunt op dak gemaal

Het dak van gemaal Oud-Kamerik is toegankelijk voor publiek en een prachtige plek om de omgeving te bekijken. Hier staan ook informatiepanelen over de geschiedenis van het landschap en het waterbeheer. Het is niet precies bekend hoeveel de bodem in veengebieden is gedaald. Waarschijnlijk lag het veenpakket vroeger op de hoogste delen zo'n 3,5 meter boven NAP. Ongeveer de hoogte van het dak van het gemaal!


Vrijwilligers Hugo Kotestein en ecologen van het waterschap

De vrijwilligers Hein Kuiper (links) en Jan Knijff (rechts).

Een nieuw informatiebordje voor de veeneik

Een strook met nieuwe bomen

Op de achtergrond gemaal Oud-Kamerik.