Waterschap test waterbergingslocatie Hooge Boezem in Haastrecht

Gepubliceerd op 23 januari 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de polder Hooge Boezem ingericht als piekwaterbergingsgebied, in combinatie met natuurontwikkeling. Op maandag 3 februari 2020 om 12.00 uur gaat het waterschap het waterbergingsgebied testen. Binnen een tijdsperiode van 48 uur wordt gecontroleerd 78.000 m3 water ingelaten. Op zaterdag 1 februari a.s. pompt Boezemmolen NR. 6 aan de Vlist al water in de berging. Dat gebeurt door vrijwilligers van Het Zuid-Hollands Landschap.

Het waterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), maximaal 78.000 m3 water te kunnen bergen in drie deelgebieden. De berging is in 2014 aangelegd en getest. Daarna is er nog geen aanleiding geweest om de berging in te zetten.

Nu de berging een aantal jaren niet is gebruikt, wil het waterschap beoordelen wat de onderhoudsstaat is van de waterkeringen rondom de berging. Ook wordt gekeken of de drie deelgebieden volstromen en of alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals stuwen en inlaten naar behoren werken.

Uitvoering test

Het waterschap start op maandag 3 februari ‘s ochtends om 12.00 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker die in het zuidelijk deel van het gebied ligt. Deze duiker staat in verbinding met het riviertje de Vlist. Vanaf dat moment stroomt de polder de Hooge Boezem vol met water. Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht laat dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist in. Op zowel de Vlist als de GHIJ IJssel leidt dit tot hogere stroomsnelheden. Als veiligheidsmaatregel brengt het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist, boeien aan. Ook op deze locatie worden met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.

Waterschap alert

Naar verwachting duurt de test ca. 48 uur. Gedurende deze periode volgt het waterschap de ontwikkelingen nauwlettend. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, wordt het water gecontroleerd afgelaten en teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart. Aan het einde van de test gaat het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren.

Meer informatie

Aan de rechterkant vindt u een filmpje over het waterbergingsgebied.
Kijk voor meer informatie over de molen op: www.boezemmolen.nl


Film:

Meer informatie over Boezemmolen NR. 6