Waterschap investeert miljoen extra in duurzaamheid en klimaat

Gepubliceerd op 25 november 2019

Eén miljoen extra voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, extra geld voor het remmen van bodemdaling en het monitoren van onze waterkwaliteit. Dat en nog veel meer is vastgelegd in de begroting van De Stichtse Rijnlanden voor 2020. De begroting is op 20 november 2019 vastgesteld in het algemeen bestuur.

Duurzaamheid & klimaat

Het klimaat verandert. Langdurige periodes van droogte, zoals in de zomer van 2018, worden afgewisseld door korte heftige periodes met veel neerslag. Het waterschap moet op deze snel wisselende omstandigheden anticiperen. Dat kunnen we niet alleen, we doen dit met samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, woningbouwcoöperaties en organisaties die grote terreinen beheren. Zo is er komend jaar € 650.000 beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast in het stedelijk gebied.

Het remmen van de bodemdaling draagt ook bij aan een beter klimaat. Een dalende veenbodem zorgt namelijk voor veel CO2-uitstoot. Het waterschap stimuleert agrarische ondernemers bij initiatieven om de bodemdaling te remmen, zoals de aanleg van onderwaterdrainage. Hiervoor is komend jaar € 200.000 extra beschikbaar.

Waterkwaliteit onder druk

Het waterschap gaat € 850.000,= extra uitgeven aan het monitoren van de waterkwaliteit. Dat geld komt ten goede aan een nieuw monitoringssysteem én aan het opzetten van ‘citizen science’. Een samenwerking met inwoners, ondernemers en agrariërs om samen de kwaliteit van het water te meten. Doel is om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van de sloten en weteringen en mensen meer te betrekken bij de kwaliteit van het water in hun eigen omgeving.

Ook komt er 1.8 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor het baggeren van sloten en rivieren, extra geld voor de bestrijding van exoten en het onderhouden van natuurvriendelijke oevers. Ook is er geld voor onderzoek naar mogelijkheden om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater op onze rioolwaterzuiveringen. Allemaal maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Werken aan water doen we samen

Door samen te werken met andere overheden, belangenverenigingen en inwoners, kan het waterschap het waterbeheer nog beter uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van thermische energie uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringen van De Bilt en Driebergen. Dat doet het waterschap samen met de gemeenten De Bilt en Utrechtse Heuvelrug en de plaatselijke woningbouwcoöperaties.

Wat betekent dit voor de tarieven?

Uiteraard kost het werk van het waterschap geld. Zeker gezien alle uitdagingen die op ons af komen. We willen het werk van het waterschap kostendekkend houden. En dat met een gelijkmatige, voorspelbare ontwikkeling van de waterschapsbelasting. Het streven is de jaarlijkse stijging van de belastingopbrengsten te beperken tot maximaal vier procent. Hoe dit doorwerkt in de tarieven voor 2020 wordt besloten tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2019.