Samen als één overheid werken aan nieuwe opgaven

Gepubliceerd op 26 maart 2019

De vier Utrechtse waterschappen hebben via een brief de nieuwe bestuurders van de provincie uitgenodigd om intensiever samen te werken. Voor vele (nieuwe) opgaven als klimaatadaptatie, tegengaan van bodemdaling en de energietransitie is het noodzakelijk als één overheid op te trekken, zeker in combinatie met de woningbouwopgave en de transitie van de landbouw. Dit is op rijksniveau afgesproken in het Interbestuurlijk Programma, maar nu komt het aan op de uitwerking in de regio. Wij vragen de provincie om hierbij hun rol als regisseur op te pakken en actief integrale afwegingen te faciliteren.

Planbureau voor de Leefomgeving ziet rol voor provincies én waterschappen

Deze uitnodiging wordt ondersteund door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die een beleidsbrief heeft opgesteld. Het PBL ziet een cruciale rol voor provincies én waterschappen. De aanbeveling van het PBL is om de grote transities met elkaar te verbinden, de provincie als regisseur op te laten treden én gebruik te maken van landschap als belangrijk integratiekader.