Belastingaanslagen verzonden

Gepubliceerd op 24 januari 2019

Vanaf 26 januari ontvangen veel huurders in het gebied van De Stichtse Rijnlanden hun aanslag voor de waterschapsbelastingen. Vanaf medio februari volgt de verzending aan eigenaren van woningen en bedrijven. De verzending gebeurt in fasen, met enkele tienduizenden per zending.

Waaraan besteedt het waterschap uw geld?

Het waterschap werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap ontvangt hiervoor geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en rivieren. Het zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Online magazine

Wilt u meer weten over de taken en projecten van het waterschap en hoeveel geld daarin omgaat? Bekijk dan ons online magazine, bit.ly/waterschap_2019 waarin we dit met veel beeld aan u laten zien. Het online magazine is het best te bekijken op tablet of desktop/laptop.

Samenwerking in de BghU

Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het waterschap.


Meer informatie over waterschapsbelastingen

Naar het online magazine Waterwerk

Waterwerk 2019

In dit magazine leest u waar het waterschap uw belastinggeld aan besteedt.

Voor vragen over uw belastingaanslag kunt u terecht bij de BghU