Waterschap start met preventief beregenen van dijken

Gepubliceerd op 19 juni 2017

Het is al lange tijd droog in Nederland. Daarom houdt De Stichtse Rijnlanden de kwaliteit en de kwantiteit van het water extra in de gaten. Daarnaast ontstaat er gevaar op het uitdrogen van dijken; vanaf deze week start het waterschap met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes en de Geer. Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert. De dijken worden voorlopig 2-3 keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden.

mobiele spuitboot

Beregenen van dijken

In de zogenaamde klei-op-veendijken in het westelijk deel van het gebied kunnen door uitdroging scheuren en barsten ontstaan. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening, leert dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en dat meer scheuren ontstaan.

Proef monitoring scheurvorming met drone

Het waterschap voert ook een onderzoeksproject uit langs de westelijke Grechtkade om na te gaan of kleischeuren in boezemkades kunnen worden gemonitord met behulp van een drone. De drone is voorzien van zogenaamde LIDAR-apparatuur. Hiermee kunnen hoogtes worden bepaald. Via deze weg kan een gedetailleerde 3D weergave van een kering worden gemaakt waarmee mogelijk ook scheuren kunnen worden gedetecteerd. Of dit wel of niet mogelijk is, moet de proef uitwijzen. De nulsituatie is al een tijd geleden bepaald. Deze week zullen we waarschijnlijk de kade in een droge situatie in beeld brengen.

Waterpeilen en waterkwaliteit

De waterkwaliteit en de hoeveelheid water worden extra in de gaten gehouden. Op dit moment zijn er geen problemen. Het waterschap weet voldoende water in sloten en kanalen te krijgen en te houden. Via de Lek kan nog voldoende water worden ingelaten.