Waterschap betaalt rente uit op eeuwenoude obligatie

Gepubliceerd op 16 september 2015

Maandag 21 september betaalt dijkgraaf Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de rente uit op een vierhonderd jaar oude, op een geitenvel geschreven obligatie. De obligatie van 1000 gulden is in 1648 uitgegeven door één van de rechtsvoorgangers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, om de aanleg van een krib te financieren. De eeuwigdurende obligatie is handgeschreven op een geitenvel en levert nog steeds rente op. Bij deze obligatie gaat het om € 11,35 per jaar. De huidige eigenaar, de Universiteit van Yale, kreeg in 2003 voor het laatst rente uitbetaald. De aankoop van de obligatie kostte de universiteit destijds in 2003 € 24.000,-

De oudst bekende obligatie ter wereld die nog steeds rente geeft, is een in 1624 uitgegeven  eeuwigdurende 2,5 % lening ter waarde van 1200 gulden, eveneens van Lekdijk Bovendams.

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt grote delen van Holland en Utrecht tegen het water. Al sinds 1593 gaf Lekdijk Bovendams rentebrieven (obligaties) uit om dijkversterking en –herstel te bekostigen. In de eerste helft van de 17e eeuw werd door Lekdijk Bovendams een bedrag van 300.000 gulden aan obligaties uitgegeven om het herstel van de dijk na talloze dijkdoorbraken te financieren.

Een veilige Lekdijk

De aanleg in 1648 van een krib in de rivier de Lek bij het gehucht Honswijk (tegenwoordig gemeente Houten), die voorkomt dat Lekwater de dijk erodeert, is een preventieve maatregel die dijkdoorbraken voorkomt. In die geest werkt De Stichtse Rijnlanden nog steeds, samen met andere waterbeheerders, in Dijkversterking Centraal Holland, aan de veiligheid tegen overstromingen in Utrecht en Holland.