Nevenactiviteit zwanendriften niet meer toegestaan

Gepubliceerd op 14 juli 2015

Afgelopen zaterdag heeft Eén Vandaag beelden uitgezonden over zwanendriften. Bij dit zwanendriften zijn drie medewerkers van De Stichtse Rijnlanden betrokken die het zwanendriften als nevenactiviteit uitvoeren. Zij zijn werkzaam bij de afdeling Muskusrattenbeheer.

Naar aanleiding van een eerdere uitzending is deze medewerkers te verstaan gegeven dat deze nevenactiviteit niet in werktijd mag plaatsvinden. Evenmin mag materieel dat door de werkgever aan hen ter beschikking is gesteld voor deze nevenactiviteit gebruikt worden. Dat geldt overigens voor iedere nevenactiviteit, ongeacht welke.

Wij willen geen twijfel laten bestaan of er materiaal dan wel werktijd door de betrokken medewerkers is ingezet voor het zwanendriften. Daarom gaat dat nu nader onderzocht worden. De toestemming die de werknemers hebben om zwanendriften als nevenactiviteit uit te voeren is per direct ingetrokken. Dat betekent dat zo lang zij bij het waterschap in dienst zijn zij dat niet met zwanendriftactiviteiten, wanneer dan ook, kunnen combineren. Staatssecretaris Dijksma werkt aan een algeheel verbod op zwanendriften.