Vier partijen coalitie na waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd op 23 april 2015

Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart zijn dezelfde negen fracties die in de afgelopen periode vertegenwoordigd waren weer in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden teruggekeerd. De zetelverdeling is als volgt:

Water Natuurlijk 6 (was 6), VVD 4 ( 3), CDA 3 (4), PvdA 3 (3), PvdD 3 (1), Waterschap@inwonersbelangen 1 (2), ChristenUnie 1 (1), AWP 1 (2) en SGP 1 (1).

Daarnaast zijn er zeven zogenaamde geborgde zetels, drie aangewezen door de LTO (Agrariërs), twee aangewezen door de Kamer van Koophandel (Bedrijven) en twee aangewezen door het voormalige Bosschap (Bos- en natuureigenaren). Deze zeven geborgde zetels hebben bij de installatie van het nieuwe algemeen bestuur op 26 maart aangegeven als één fractie te gaan optreden onder de naam: LNE (Landbouw, Natuur en Economie).

Onder leiding van de (in)formateur Maria Wiebosch hebben de fracties van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en LNE, die samen over 19 van de 30 zetels beschikken, de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd over de vorming van een coalitie. Dit heeft geleid tot een definitief concept coalitieakkoord.

Op woensdag 29 april (19.30 uur in de AB zaal van het waterschapskantoor te Houten) wordt er een openbare plenaire bijeenkomst gehouden waarin de resultaten van het coalitieproces van de vier coalitiefracties worden besproken met de fractievoorzitters/lijsttrekkers van de fracties uit het Algemeen Bestuur.