Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 2015

Gepubliceerd op 19 maart 2015

Water Natuurlijk is de winnaar van de waterschapsverkiezingen van De Stichtse Rijnlanden. De partij behaalde 6 zetels (van de 23) in het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen), evenveel als in 2008. De VVD behaalde één zetel meer dan in 2008 en komt nu op 4 zetels. Opvallende stijger is de Partij voor de Dieren, die van 1 naar 3 zetels gaat. De opkomst van 47 % overtrof alle verwachtingen. Bij de vorige (schriftelijke) verkiezingen in 2008 bracht maar 21,4% van de kiesgerechtigden in De Stichtse Rijnlanden zijn stem uit.


Zetelverdeling

De (voorlopige) zetelverdeling is als volgt (tussen haakjes het aantal zetels in 2008)

1. Water Natuurlijk: 6 (6)
2. CDA: 3 (4)
3. PvdA: 3 (3)
4. VVD: 4 (3)
5. Waterschap@inwonersbelangen: 1 (2)
6  Algemene Waterschapspartij: 1 (2)
7. Christen Unie: 1 (1)
8. SGP: 1 (1)
9. Partij voor de Dieren: 3 (1)

Definitieve uitslag

Aanstaande maandag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeurstemmen gekozen zijn.