Digitale viewer geschiktheidskaart zoomt in op geschiktheid nieuwe woon- en werklocaties per gemeente

Gepubliceerd op 5 juli 2024

Gemeenten staan voor een grote bouwopgave. Maar niet elke locatie is geschikt als woon- of werklocatie. Bijvoorbeeld omdat er risico op wateroverlast of overstroming is, of omdat er sprake is van bodemdaling. Ook de beschikbaarheid van water is een belangrijk onderwerp, omdat de drinkwatervoorziening onder druk kan komen te staan. Daarom hebben de Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) een digitale viewer van de geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties ontwikkeld. Daarmee kun je per gemeente inzoomen op de geschiktheid van potentiële woon- en werklocaties. De gecombineerde kaarten maken inzichtelijk of een locatie geschikt is, of dat er aanvullende eisen aan de locatie worden gesteld vanwege klimaatverandering, water en/ of bodem. Ook is het mogelijk om de data te downloaden. Uiteraard gaan we als waterschap graag vroegtijdig in gesprek over de geschiktheid van een (potentiële) ontwikkellocatie én de bijbehorende handelingsperspectieven.

Hoogheemraad Els Otterman: “Het is belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in uitdagingen vanuit water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor kunnen toekomstbestendige (locatie)keuzen voor nieuwe woon- en werklocaties worden gemaakt. Dankzij de digitale viewer kunnen gemeenten nog nauwkeuriger inschatten welke locaties geschikt zijn voor wonen en werken en hoe we locaties klimaatbestendig kunnen inrichten”.

Meer informatie over de geschiktheidskaart is te lezen op onze website, zie ook: Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties - HDSR)

Interesse in de digitale viewer van de geschiktheidskaart? Bekijk hem hier: Geschiktheidskaart woon- en werklocaties (arcgis.com)