Olie in Haarrijnseplas in Utrecht opgeruimd

Gepubliceerd op 23 mei 2024

Update 23 mei 2024

De olievlek die op het water van de Haarrijnseplas dreef, is opgeruimd. Er ligt nog wel olie in een watergang die uitkomt op de plas. Dit deel is afgeschermd, zodat de resterende olie niet alsnog in de Haarrijnseplas komt. De resterende olie wordt geabsorbeerd door absorptiemateriaal. Dit materiaal neemt geen water, maar alleen olie op. Na het weekend controleren onze collega's of de olie volledig is verdwenen.

Oorzaak nog grotendeels onbekend

Tot dusver is bekend dat de olie uit het hemelwaterriool komt. Het is nog onbekend hoe de olie hierin terecht is gekomen.

Leidsche Rijn heeft een bijzonder (oppervlakte)watersysteem. De afvoer van schoon hemelwater (regen) en vies afvalwater (bijvoorbeeld uit wc's of de douche) is gescheiden. Schoon regenwater loopt direct via waterdoorlatende bestrating, goten en bermen naar sloten. Hier zorgen waterplanten in de vele natuurvriendelijke oevers voor een natuurlijke zuivering. Dit water komt onder andere uit op de Haarrijnseplas.

Afvalwater uit wc's of de douche gaat via het afvalwaterriool naar een rioolwaterzuivering.

Verboden olie te lozen in het riool

In Nederland is het verboden om olie in een hemel- of afvalwaterriool te lozen. Het watersysteem in Leidsche Rijn kan alleen optimaal functioneren als iedereen zich aan bepaalde regels houdt: geen honden laten poepen in de wadi's, auto's wassen in de wasstraat, niet-uitlogende bouwmaterialen gebruiken en dus ook geen olie lozen op het riool.

Update 20 mei 2024

Op het water van de Haarrijnseplas in Utrecht drijft een grote olievlek. Dinsdagochtend vroeg starten onze collega's met opruimen. Totdat de olie is opgeruimd, is het advies om er niet te zwemmen en ook honden uit het water te houden.

De dunne laag olie bevindt zich in het zuidoostelijke deel van de plas. Het is nog onduidelijk waar de olie vandaan komt. Medewerkers van de gemeente Utrecht hebben na inspectie geen vaten ontdekt. Ons waterschap gaat uitzoeken waar de olie vandaan komt.

Advies: niet zwemmen

De Haarrijnseplas is officieel zwemwater. Daarom plaatst de gemeente Utrecht borden met het advies om er niet te zwemmen totdat de olie is opgeruimd. Ook is het verstandig om honden zolang uit het water te houden.

Werkzaamheden

Onze collega's starten dinsdagochtend 21 mei vroeg met het opruimen. Het duurt één á twee dagen om de olie te verwijderen. Een mogelijke werkwijze is om met schermen alle olie naar één plek te brengen. Op dat punt wordt de olie vervolgens opgezogen. Onze collega's bepalen samen met de aannemer de beste werkwijze om de olie te verwijderen.