Gespreksavond waterschap met de Agrarische sector

Gepubliceerd op 14 mei 2024

Er speelt veel in het landelijke gebied, zoals natuurontwikkeling, klimaatverandering, Kaderrichtlijn water (KRW, waterkwaliteit) en beoogde transities. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil hierover graag in gesprek met agrariërs en andere belangstellenden uit het westen van haar gebied en nodigt hen daarom uit voor een bijeenkomst op woensdag 29 mei bij De Boerinn in Kamerik. De inloop is om 19:30 uur, het programma start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur. Het waterschap heeft de intentie om later dit het jaar eenzelfde bijeenkomst te organiseren voor agrariërs in het oosten van haar gebied.

Het doel van de bijeenkomst is om te horen wat er speelt op het gebied van agrarisch waterbeheer en daarover informatie te verstrekken. Ook gaat het waterschap in op haar rol bij diverse ontwikkelingen, waaronder:

  • Het functioneren van het watersysteem en de uitdagingen voor wateraanvoer en -afvoer in droge en natte tijden;
  • De waterkwaliteit, hoe deze wordt beïnvloed, wat het waterschap doet en wat u kunt doen.

Daarna zijn er tafelgesprekken over specifieke thema’s. U kunt op de bijeenkomst besluiten bij welke tafel(s) u aansluit.

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan uiterlijk maandag 27 mei aan via het aanmeldformulier. Geef ook graag aan welke onderwerpen voor u belangrijk zijn.


Meld u aan

De gespreksavond heeft op 29 mei 2024 plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden. Op de hoogte blijven van wat het waterschap doet? Meld u aan voor onze nieuwsbrief de @grariër.

De Boerinn

Adres:

Mijzijde 6
3471 GM Kamerik

Vragen?

Heeft u vragen over de bijeenkomsten of komt u er niet uit met de aanmelding? Stel ze door een mail te sturen naar post@hdsr.nl of bel 030 634 57 00.