Schouw van de dijken langs Nederrijn en Lek

Gepubliceerd op 27 maart 2024

De dijk langs de Nederrijn en Lek beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen. Deze dijk moet bestand zijn tegen hoge rivierwaterstanden. Daarom voert het waterschap een aantal keer per jaar controles uit op het onderhoud aan de dijk. Vanaf 2 april start de dijkschouw. Medewerkers van het waterschap controleren of de dijk goed is onderhouden door eigenaren en andere gebruikers die een onderhoudsplicht hebben voor de percelen op en langs de dijk.

Waaruit bestaat de controle?

Het schouwteam controleert of de volgende werkzaamheden op het binnentalud, buitentalud en in de bermen zijn uitgevoerd:

  1. Eventuele schade aan de grasmat is hersteld; beschadigingen, sporen en kale plekken zijn ingezaaid;
  2. Afval en drijfvuil is verwijderd;
  3. Molshopen, schapenpaadjes en andere schade die is veroorzaakt door dieren, zijn egaal gemaakt en ingezaaid met nieuw gras;
  4. Opritten en afritten zijn hersteld van gebreken;
  5. Struiken en bomen zijn verwijderd.

Naast deze punten letten medewerkers ook op het naleven van algemene regels uit de Waterschapsverordening.

Over het algemeen is het onderhoud aan de dijk in orde. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het waterschap handhavend optreden. Een goed onderhouden grasmat is van groot belang voor de veiligheid van de dijk.

Relatie met inspectie van de dijk van 12 maart

Op 12 maart hebben medewerkers van het waterschap de dijk ook geïnspecteerd. Bij die inspectie lag de nadruk op de percelen die in eigendom zijn bij het waterschap. Bij de dijkschouw gaat het om de percelen die in eigendom zijn bij particuliere eigenaren en gebruikers.

Beweiden en werkzaamheden op de dijk

Het beweidingsverbod en de gesloten dijkperiode zijn vanaf 1 april voorbij. Van 1 april tot 1 november is vee weer toegestaan op de dijk. Ook zijn werkzaamheden op de dijk weer mogelijk tot 1 oktober. Hiervoor zijn vergunningen vaak vereist en is overleg met het waterschap noodzakelijk. Voor het belang van de waterveiligheid zijn medegebruikers van onze dijken er verantwoordelijk voor dat de grasmat stevig en onbeschadigd blijft.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de schouw? Dan kunt u bellen met de medewerkers van het schouwteam, telefoon 030 209 7365.