Wat-er toe doet; werken aan water

Gepubliceerd op 8 november 2023

De impact van klimaatverandering is onmiskenbaar voelbaar, ook in de regio van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Dit resulteert in toenemende wateroverlast tijdens hevige regenval en tegenstrijdige watertekorten in droge periodes. Tegelijkertijd zijn er ook tal van andere complexe uitdagingen, zoals informatievoorziening en -veiligheid, de veranderende omgevingswet, bodemverzakkingen in het veenweidegebied en de bestrijding van exoten die de waterkwaliteit en de dijken in gevaar brengen. Bij HDSR kun je werken aan al deze thema's.

Impact op jouw leefomgeving

In het kort zijn waterschappen, zoals HDSR, verantwoordelijk voor veilige dijken en schoon en voldoende oppervlaktewater. Klinkt eenvoudig, maar er komt veel expertise en vakbekwaamheid bij kijken. Vakbekwaam personeel is cruciaal voor het nemen van effectieve beslissingen en het uitvoeren van innovatieve projecten die bijdragen aan de doelstelling van het waterschap en de (digitale) uitdagingen van deze moderne tijd. Het waterschap heeft een directe impact op jouw en onze leefomgeving.

Wat-er toe doet

Onderzoek van A&O fonds waterschappen toont aan dat de bekendheid van het waterschapswerk nog te wensen overlaat, wat in schril contrast staat met de noodzaak van het werk. HDSR wil hier verandering in brengen en betreedt de arbeidsmarkt met een nieuw geluid. "Wat-er werkt", "wat-er speelt", "wat-er belangrijk is" zijn enkele van de termen die je tegenkomt wanneer je onze nieuwe website www.werkenbijhdsr.nl bezoekt. Er is veel aandacht voor de urgentie van het werk, de impact die het heeft op de regio en de expertise die er nodig is om bij HDSR te werken. Daarnaast speelt de campagne ook in op de onbekendheid van het werk met vele verhalen en veel foto’s en video’s. Iets wat de komende maanden nog veel verder uitgebreid zal worden.

Een uitnodiging om samen te werken

Bij HDSR draait het om het werk dat ertoe doet, dichtbij huis, werk dat tastbaar is. We nodigen geïnteresseerden uit die volledig willen opgaan in hun werk en willen samenwerken met andere experts uit de regio om kennis met ons te maken. Samen werken we aan veilige dijken en schoon en voldoende water. Onze organisatie biedt niet alleen uitdagende carrièremogelijkheden, maar ook de kans om actief bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor onze regio.

Voor meer informatie over ons werk en de mogelijkheden om deel uit te maken van onze missie, verwijzen we u naar ons vernieuwde geluid op www.werkenbijhdsr.nl.