Olieverontreiniging Utrechtse Merwedekanaal

Gepubliceerd op 4 oktober 2023

Update 4 oktober 12.30 uur

De aannemer heeft oliebooms en olieschermen geplaatst. Door deze maatregelen voorkomen we verdere vervuiling. Ons advies om het water te vermijden is niet langer van kracht.

Update 3 oktober 18.00 uur

De olieverontreiniging en het schuim zijn nog steeds aanwezig en bevinden zich ter hoogte van de splitsing van het Utrechtse Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn (zie kaartje).

We adviseren om contact met het water te vermijden. Dit geldt zowel voor mensen als voor dieren.

Schuim

Het schuim is ontstaan door zeezand dat gebruikt is bij de sanering van de grond op het bouwterrein naast de Liesboschweg. Bij de werkzaamheden is dit in aanraking gekomen met het water van het Merwedekanaal. Dit schuim ziet er vies uit, maar is niet schadelijk.

Maatregelen

De werkzaamheden aan de waterkant op het bouwterrein zijn stilgelegd. De aannemer damt de verontreiniging in met oliebooms. Het water, dat licht verontreinigd is, voeren we af via de sluis Oog in Al naar het Amsterdam Rijnkanaal.

Dinsdag 3 oktober 12.15 uur

Op maandag 2 oktober kregen we aan het eind van de middag een melding van olieverontreiniging en schuim op het Utrechtse Merwedekanaal, in Hoograven nabij de Liesbosweg. We hebben de locatie bezocht en doen onderzoek naar de vervuilingsbron. We houden het nauwlettend in de gaten. We zoeken hierbij de samenwerking met andere overheidsinstanties.

Maatregelen

Er is actie ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen. Oliebooms zijn in het water geplaatst, zodat de olie zich niet verder kan verspreiden.


De situatie op woensdag 4 oktober

Verontreiniging Merwedekanaal 3 oktober 2023

De situatie op dinsdag 3 oktober

verontreiniging merwedekanaal 2 okt 23

De situatie op 2 oktober

Kaart verontreiniging Merwedekanaal

De locatie van de verontreiniging