Nieuwe DocU Ons Dagelijks Water te zien op RTV Utrecht

Gepubliceerd op 13 september 2023

Vanaf 12 september is de nieuwe documentaire Ons Dagelijks Water te zien op RTV Utrecht en online. Nederland heeft steeds vaker te maken met lange periodes van droogte. Ondertussen stijgt het drinkwatergebruik naar recordhoogtes door de toenemende vraag. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater door de alsmaar hogere concentraties medicijnresten en pesticiden. Het wordt steeds moeilijker en duurder om dat water voor consumptie geschikt te maken. Hoe kunnen we het tij keren?

In de DocU Ons Dagelijks Water wordt uitgelegd waarom de kwaliteit van ons drinkwater zo belangrijk is. Nederland heeft steeds vaker te maken met lange periodes van droogte. De beken vallen droog, gewassen verdorren en de natuur snakt naar water. Ondertussen stijgt het drinkwatergebruik naar recordhoogtes door de toenemende vraag. Daarnaast is de kwaliteit van het oppervlaktewater slecht. Het lijkt er soms nog best aardig bij te liggen, maar het water in rivieren en sloten bevat veel te hoge concentraties medicijnresten, pesticiden en stikstof. Reguliere rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen medicijnresten en bestrijdingsmiddelen niet uit rioolwater halen. En het water uit de rioolwaterzuivering stroomt weer in ons oppervlaktewater. De droogte in combinatie met de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater zijn ook nadelig voor de beschikbaarheid van drinkwater. Want waterleidingbedrijven maken van dat oppervlaktewater en van het grondwater drinkwater. Het wordt moeilijker en duurder om dat water voor consumptie geschikt te maken.

Verschillende experts

In de DocU komen verschillende experts aan het woord. Hydrologe Lara van den Bosch van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vertelt over de mogelijkheden om meer regenwater op de hogere delen van de Heuvelrug te laten infiltreren: “Het idee is dat in deze infiltratiegeulen het regenwater de grond in kan zakken. Zo kan het grondwaterpeil weer stijgen.”

Bij Wetsus, de watercampus in Leeuwarden, doet dr. Chris Schott onderzoek naar het verbeteren van bodemkwaliteit om water, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen beter vast te houden en Ties Verhoeven onderzoekt in zijn ‘Junglepod’ hoe een natuurlijk watersysteem invloed heeft op voorspelbaarder en regelmatiger neerslagpatroon. Sander Mager, voorzitter van de Unie van Waterschappen wil dat er veel strenger wordt toegezien op welke stoffen in ons oppervlaktewater geloosd worden en dat de regels die er al zijn beter worden nageleefd.

De documentaire is mede mogelijk gemaakt door Vitens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.