Zuiveringsinstallatie Nieuwegein is energiefabriek

Gepubliceerd op 22 januari 2015

De zuiveringsinstallatie die het rioolwater zuivert van Nieuwegein, IJsselstein en Lopikerkapel mag zich voortaan tooien met de naam Energiefabriek. Met de komst van een nieuwe, grotere gasmotor wordt al het biogas dat de installatie opwekt omgezet in elektriciteit. Hiermee kan de zuiveringsinstallatie volledig energieneutraal draaien, op waterschapsenergie!

Besparen en opwekken

De zuiveringsinstallatie Nieuwegein is energieneutraal door een mix van technologie om energie te besparen en op te wekken.
Energie besparen doet het waterschap door het toepassen van technieken zoals bellenbeluchting (Het inbrengen van zuurstof in afvalwater zodat dit sneller en efficiënter kan worden gezuiverd). Dit is een energiezuinige manier om zuurstof in het rioolwater te brengen. De zuurstof is nodig om de zuiverende bacteriën hun werk te laten doen.
Het opwekken van energie gebeurt in de vergistingstank. Hierin zetten bacteriën het slib, het restproduct van afvalwaterzuivering (Installatie die afvalwater van huishoudens en bedrijven zuivert), om in biogas. Dit gas wordt door de nieuwe gasmotor nu allemaal omgezet in elektriciteit. De hoeveelheid elektriciteit die we opwekken is gemiddeld ongeveer net zoveel als de installatie gebruikt. Daarmee is de installatie energieneutraal.

Waterschapsenergie

In het hele land zijn de waterschappen aan de slag met het opwekken van energie uit afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine), waterschapsenergie. Zodra een zuiveringsinstallatie energieneutraal is mag hij zich Energiefabriek noemen. De installatie in Nieuwegein is een van de eersten die deze naam mag dragen.

7 maart open dag en verkiezingsmarkt

Op 7 maart 2015 is het open dag op de zuiveringsinstallatie Nieuwegein. Centraal staat een verkiezingsmarkt, in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Maar is er ook van alles te zien en mee te maken rond de drie taken van het waterschap: schoon water, droge voeten en veilige dijken.
Houd de website van het waterschap in de gaten voor meer informatie!