Vlootschouw markeert viering 650 jaar Oude Sluis in Nieuwegein

Gepubliceerd op 26 juli 2023

Dit jaar is het precies 650 jaar geleden dat de Oude Sluis in het Nieuwegeinse Vreeswijk werd aangelegd. In de sluis, die nog steeds belangrijk is voor de inlaat van water, is zaterdag 29 juli een vlootschouw met historische schepen.

In 1995 nam ons waterschap de Oude Sluis over van de gemeente Utrecht. Die stad was eeuwenlang eigenaar van de sluis in het voormalige schippersdorp Vreeswijk (gemeente Nieuwegein). Dat was vanwege het strategische belang van de sluis voor de scheepvaart en voor de inlaat van vers water voor de singels en grachten van Utrecht en de Vecht. Schepen varen tegenwoordig niet meer door de Oude Sluis naar de Lek: die doorgang werd afgesloten bij de dijkversterking in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De Prinses Beatrixsluis en de Koninginnensluis hadden die rol toen al lang overgenomen. Maar water inlaten doen we als waterschap in de Oude Sluis nog elke dag!

Oude tijden herleven: vlootschouw

De Museumwerf, de Stichting Activiteitengroep Vreeswijk, De Historische Kring Nieuwegein, De vaart van Nieuwegein en Dorpshuis Fort Vreeswijk organiseren dit jaar allerlei activiteiten rondom de Oude Sluis. Komend weekend zijn in Vreeswijk dertig historische schepen te bewonderen. Twaalf daarvan varen zaterdag vanaf 11.00 uur de Oude Sluis in en blijven daar tot zondag 12.00 uur liggen. Dat levert een fraai tafereel op, net als honderden jaren geleden. Toeschouwers krijgen toelichting op de historische schepen en kunnen genieten van optredens van de Dolle Diva’s, de Brulboei en leden van de Trekzakacademie. Onze hoogheemraad Bert de Groot is aanwezig om samen met de wethouders Ellie Eggengoor en John van Engelen de vlootschouw officieel te openen door het (mede) openen van het Kippenbruggetje. Bekijk het volledige programma op de website van Zie meer in Nieuwegein

Meer activiteiten in het kader van 650 jaar Oude Sluis

Van juli tot en met oktober zijn er allerlei activiteiten in en rondom de Oude Sluis: een tentoonstelling in de Museumwerf, een schilderijenexpositie, pieremachocheltocht, een openluchtfilm met historische beelden van de sluis en nog veel meer. Kijk op de website van de Museumwerf voor meer informatie.


De Oude Sluis in Nieuwegein met de waterinlaat vanuit de Lek, gezien vanaf de Lekdijk. Fotograaf: Tineke Dijkstra voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Meer over de rol van de Oude Sluis in het waterbeheer

Informatiebord Oude Sluis

De Oude Sluis is niet alleen een waterinlaat, maar vormt ook onderdeel van de Lekdijk. Bij hoogwater treffen we daarom maatregelen om te voorkomen dat de sluisbodem door de grote waterdruk opbarst. Want bij een doorbraak van de Lekdijk kan het water van de Lek wel tot Amsterdam komen!

De komende jaren wordt de Lekdijk versterkt als onderdeel van het project Sterke Lekdijk en krijgt de Oude Sluis groot onderhoud. Bekijk het informatiebord over de rol van de Oude Sluis, vroeger en nu:

Schepen in de Oude Sluis rond 1900. Foto: Collectie Museumwerf Nieuwegein