De weg naar het akkoord

Gepubliceerd op 9 juni 2023

Op 20 juni worden de nieuwe hoogheemraden van ons waterschap benoemd in een extra vergadering van het algemeen bestuur en wordt het akkoord van de formerende fracties vastgesteld.

De formateur presenteert met enige trots, namens de formerende fracties, het akkoord. Het heeft de titel ‘Waterverbinding; in vertrouwen kan veel’ gekregen. Dat is natuurlijk niet per ongeluk gekozen. Het is geen geheim dat bij de formerende fracties soms grote verschillen van standpunt zijn. Daar hebben zij de afgelopen periode intensief over gesproken. In het vertrouwen dat dat tot een goede uitkomst zou leiden. Verbindend.

Het akkoord ligt nu ter vaststelling voor in het algemeen bestuur en daarmee aan alle fracties. Zij zijn hiermee in de gelegenheid met amendementen aanpassingen in het akkoord voor te stellen. Het doel van de formerende fracties is om uiteindelijk te komen tot een zo breed mogelijk gedragen akkoord.

De fracties zijn ook tot een voorlopige portefeuilleverdeling gekomen. Op 26 en 27 juni bespreken zij deze tijdens het inwerkprogramma voor de hoogheemraden met het management team.

De vergadering van het AB op 20 juni is om 19.30 uur en is te volgen via de livestream. Lees op onze website welke koers het nieuwe dagelijks bestuur met ons wil varen.