Waterschap vervangt brug over Goejanverwellesluis in Hekendorp

Gepubliceerd op 4 december 2014

Uitnodiging informatieavond 16 december 2014

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in januari 2015 met het renoveren van de brug over de Goejanverwellesluis in Hekendorp. De huidige, sterk verouderde, brug is dringend aan vervanging toe. Door de werkzaamheden is het nodig de brug vier weken te stremmen voor gemotoriseerd verkeer.
Het waterschap organiseert dinsdag 16 december 2014 een informatie-inloopavond over de renovatie en de gevolgen hiervan voor de Hekendorpers. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Verenigingsgebouw De Boezem in Hekendorp. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Uitvoering werkzaamheden

Vanaf 15 december 2014 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals de inrichting van het werkterrein. De nieuwe brug is een prefab betonnen brug, die in de laatste maanden van 2014 in de fabriek wordt gemaakt. Afhankelijk van de weersverwachting begint de aannemer in de tweede helft van januari met het slopen van de oude brug. Na het plaatsen van de nieuwe brug, volgt het opmetselen van de zijkanten, zodat het aanzicht van de brug er weer hetzelfde uit komt te zien. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer B. van Hees en zonen uit Nieuwegein.

Gevolgen voor het verkeer

In verband met de werkzaamheden is de weg vanaf de tweede helft van januari gestremd voor alle gemotoriseerde verkeer. De verbinding van de Opweg naar de Goejanverwelle (richting Haastrecht) v.v. blijft gedurende de stremming bereikbaar voor personenauto’s (aanwonenden) en hulpdiensten. De stremming duurt naar verwachting ca 4 weken. Aan het begin en het einde van deze periode wordt ook de verbinding van de Opweg naar de Goejanverwelle voor 1 dag volledig afgesloten voor verkeer. Daarna zullen er nog werkzaamheden plaatsvinden, zoals het metselwerk, maar dan kan het autoverkeer weer gebruik maken van de brug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een tijdelijke oversteek bij de brug.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden starten 15 december 2014. Afhankelijk van de weersomstandigheden, volgt vanaf 19 januari 2015 de sloop van de oude en de plaatsing van de nieuwe brug. Dit neemt ca 4 weken in beslag. De aanvullende werkzaamheden, zoals het mestelwerk van de zijkanten van de brug en de vleugelwand langs de oprit naar de Oostkade, duren dan nog ca. zes weken.
In april 2015 is de brug conform de huidige planning compleet gerenoveerd.
Na de renovatie van de brug over de sluis, zal ook het hekwerk op de sluisbrug worden vervangen door een hek zoals staat op een oude ansichtkaart van 1905-1910.

Informatieavond

Op dinsdag 16 december organiseert het waterschap een inloop-informatieavond over de werkzaamheden. De avond heeft geen vast begin- en eindpunt. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen op een moment dat hen het beste uitkomt.
Tijdens de avond zijn medewerkers van het waterschap, de gemeente Oudewater en de aannemer aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en vragen te beantwoorden.
De avond wordt gehouden in Verenigingsgebouw De Boezem, Prinses Wilhelminastraat 17 in Hekendorp. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Monumentaal complex

De in 2013 gerenoveerde Goejanverwellesluis is een Rijksmonument. Het waterschap heeft bij deze renovatie dan ook zoveel mogelijk rekening met de monumentale status en uitstraling van de sluis.
De brug over de sluis is geen monument. Omdat de brug visueel wel deel uitmaakt van het complex, gaat het waterschap na de renovatie van de brug het hekwerk op de sluisbrug vervangen door een hek zoals staat afgebeeld op een oude ansichtkaart uit ca. 1910.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de projectleider bij het waterschap, Rene Zwolsman, tel. (030) 634 5912.

Zie ook