Opening 6e Groene Klimaatplein bij Tuincentrum Abbing in Zeist

Gepubliceerd op 16 mei 2023

Op 12 mei is het 6e klimaatplein in onze regio geopend, bij tuincentrum Abbing in Zeist. Op een klimaatplein worden bezoekers geïnspireerd om aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun huis en tuin. De tuinbranche, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Zeist en provincie Utrecht werken hierin samen.

Wat is een klimaatplein?

Het klimaatplein is een centrale plek in het tuincentrum waar bezoekers informatie kunnen vinden over maatregelen om biodiversiteit te bevorderen én om water- en hittestress op te lossen. Er worden activiteiten georganiseerd zoals ‘Tegel eruit, Plant erin!’ en er is informatie te vinden over subsidies. Omdat de tuincentra in Nederland jaarlijks meer dan 60 miljoen bezoekers trekken zijn dit dé ideale plekken om mensen te informeren en te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun tuin.

Waarom klimaatpleinen?

Steeds vaker hebben we te maken met extreem weer. Heftige regenbuien, lange droge periodes en extreme hitte wisselen elkaar af. Om ervoor te zorgen dat we goed om kunnen gaan met deze veranderingen, is het belangrijk om aan de slag te gaan. Naast stappen die de overheid zelf kan nemen, hebben we daarvoor ook inwoners nodig. Met het klimaatplein helpen we inwoners door informatie te geven en producten aan te bieden voor meer groen en meer ruimte voor water.

Nog meer klimaatpleinen

Steeds meer tuincentra hebben belangstelling. Tuincentrum Abbing is het 6e klimaatplein in onze regio. Voor dit jaar staan er nog twee andere pleinen op de planning. Op die manier kunnen inwoners op steeds meer plekken informatie vinden om groene klimaatadaptieve stappen te zetten.

Meer weten over het klimaatbestendig inrichten van je tuin?

Kijk dan eens op klimaatklaar.nl voor tips en inspiratie.


Op vrijdagmiddag 12 mei openden vijf bestuurders het klimaatplein bij Tuincentrum Abbing in Zeist: (van links naar rechts) wethouder Wouter Catsburg van Zeist, adjunct-directeur Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland, commissaris van de Koning Hans Oosters van provincie Utrecht, wethouder Anouk Haaxma van Utrechtse Heuvelrug en hoogheemraad Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden.