Terrein van ons waterschap aan Sterrebaan 1 te Utrecht is gekraakt

Gepubliceerd op 26 april 2023

Het terrein van ons waterschap aan de Sterrebaan 1 in Utrecht is gekraakt. Bewoning van dit terrein is niet te combineren met onze werkzaamheden aldaar. Het vertrek van de krakers is daarom nodig.

Sinds vrijdag 21 april  hebben krakers een afgesloten terrein van HDSR aan de Sterrebaan 1 in Utrecht gekraakt. Op dit terrein staat onder andere een rioolgemaal. Dit pompt het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek door naar de rioolwaterzuivering in Leidsche Rijn. Het terrein moet bovendien beschikbaar zijn voor de opslag van (nood)materialen, waar we te allen tijde bij moeten kunnen. Om ons werk goed te kunnen doen, is het nodig om ongehinderd, zelfstandig en veilig het terrein op te kunnen. Ook moeten wij, in geval van incident of calamiteit, met groot materieel het terrein op kunnen.

Wij hebben goed bestudeerd wat de impact van de situatie is op ons werk en hebben geconstateerd dat onze werkzaamheden niet te combineren zijn met bewoning op ons terrein.  Dit vormt niet alleen een risico voor de veiligheid van krakers én ons personeel. Ook belemmert het ons in het uitvoeren van onze wettelijke taken. Daarom is het vertrek van de krakers nodig.

In eerste instantie hebben we de politie gevraagd tot ontruiming over te gaan. Hier is geen gevolg aan gegeven. Vervolgens zijn we met de krakers in gesprek gegaan. Het doel hiervan was  dat de krakers het terrein vrijwillig zouden verlaten. Hieraan is nog geen gehoor gegeven. Het waterschap beraadt zich nu op verdere stappen.