Van informateur naar formateur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gepubliceerd op 26 april 2023

Op 24 april 2023 presenteerde Pim van den Berg, informateur voor de coalitie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zijn advies voor het vormen van een college. Van den Berg spreekt vertrouwen uit na gesprekken met de fracties van Water Natuurlijk, BBB, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en Natuur en Landbouw, en stelt een formateur voor. Volgens Van den Berg kan er gestart worden met de inhoudelijke gesprekken om te komen tot een coalitieakkoord en tot de vorming van een college. Formateur Christa Hendriksen (D66) begeleidt dit proces.

Het proces

Op 12 april heeft Van den Berg zijn tussenrapport over de verkenning toegelicht, nadat hij alle individuele gesprekken met fractievoorzitters had afgerond. Vanuit dit advies is hij met vijf partijen in gesprek gegaan. Pim van den Berg: “Het vertrouwen in elkaar werd gedeeld en bevestigd. Er werd bevestigd dat er verschillende standpunten zijn, maar dat er volle bereidheid is om daarover met elkaar in gesprek te gaan en de heikele onderwerpen niet te negeren. Met de aanwezige wil om met elkaar een collegiaal bestuur te vormen, heb ik het advies uitgesproken met de partijen BBB, Natuur en Landbouw, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk de collegevorming te starten.”

De formateur

Het zou volgens Van den Berg het best passen als het profiel van een formateur regionale bestuurservaring heeft waardoor er een korte inwerktijd zal zijn. Hendriksen was hiervoor wethouder in de gemeente Vijfheerenlanden en daarvoor twee periodes raadslid in de gemeente Vianen. Daarom wordt Hendriksen naar voren geschoven als geschikte formateur in dit proces. Het algemeen bestuur stelde unaniem de opdracht aan Hendriksen vast.

Het vervolg

Het werk van Pim van den Berg zit er nu op. Hendriksen neemt het proces over en begeleidt de formatiegesprekken tussen de partijen om te komen tot een heldere, gezamenlijke en realistische visie om daadkrachtig te kunnen werken aan verschillende opgaven. Het eindadvies van de informateur is een uitgangspunt bij de start van het onderhandelingsproces.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite