Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen 2023

Gepubliceerd op 23 maart 2023

Alle stemmen zijn geteld en de kandidaten voor ons nieuwe algemeen bestuur zijn bekend. Op donderdag 23 maart om 19.00 uur heeft dijkgraaf Jeroen Haan tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezing van De Stichtse Rijnlanden bekend gemaakt.

Drie kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. Dit zijn: Saskia Oskam (PvdD), Edith Spruit (BBB) en Iris Stins (VVD). Deze kandidaten beslissen zelf of ze in het algemeen bestuur plaats willen nemen.
Van de gekozen kandidaten zijn 18 nieuw in het algemeen bestuur.

Blij met hoge opkomst

De opkomst was opnieuw hoger dan bij eerdere waterschapsverkiezingen. Jeroen Haan: ‘We zijn blij dat zoveel mensen een stem hebben uitgebracht. Wonen, werken en recreëren is niet vanzelfsprekend in een laaggelegen land als Nederland. Het werk van het waterschap is belangrijker dan ooit. We hopen dat dit voor veel mensen een motivatie is geweest om te stemmen’.

Gekozen kandidaten per partij

Water Natuurlijk

J.A. (Els) Otterman (Bunnik)

G.A. (Gerda) Oskam (Vleuten)

M.P. (Maarten) Verkerk (Bunnik)

(Jaap) van der Heijden (Utrecht)

E.W. (Wyke) Smit (Utrecht)

M.L.E. (Martin) Jansen (Odijk)

BBB

G.G. (Gijs) Stigter (Linschoten)

F.J.E.M. (Frans) van Lint (Montfoort)

M.L. (Martijn) Hartman-Maatman (Austerlitz)

E.C.W. (Edith) Spruit (Harmelen)

Partij voor de Dieren

(René) van der Kruk (Utrecht)

(Willem) van der Steeg (Utrecht)

S.W. (Saskia) Oskam (Utrecht)

B.G.K. (Bastiaan) van de Lagemaat (Utrecht)

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

N.M. (Nanda) van Zoelen (Utrecht)

U.P. (Ursula) Blom (Driebergen-Rijsenburg)

N.A. (Nicole) Teeuwen (Utrecht)

VVD

(Bas) Groenendijk (Maarssen)

S.R. (Sam) Kapper (Utrecht)

(Iris) Stins (Woerden)

CDA

A.W. (Annemien) van der Veen-van der Ploeg (Maartensdijk)

C.R. (Robin) Dorsman (Woerden)

AWP voor water, klimaat en natuur

(Carel) Dieperink (Utrecht)

S.H.M. (Susan) Spieksma (Utrecht)

ChristenUnie

C.S. (Christine) Pleijsier (Utrecht)

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

(Hans) Marchal (Langbroek)

Met de verkiezing van deze 26 kandidaten zijn alle dertig nieuwe bestuursleden bekend. De vier bestuurders van de geborgden zijn:

Fractie Natuur en landbouw

(Walter) Kooy (natuur) (Bosch en Duin)

(Janine) Caalders (natuur) (Utrecht)

(Bert) de Groot (ongebouwd) (Kamerik)

(Eveline) Westeneng-Bakker (ongebouwd) (Bunnik)

Evaluatie proces nodig

Het proces van de waterschapsverkiezingen, zoals dat sinds 1 januari 2023 vanuit het ministerie van BZK en de Kiesraad is voorgeschreven, vraagt om een evaluatie. Zowel de voorlopige als de definitieve uitslag werden later dan verwacht bekend gemaakt. Tot op het laatste moment is er hard gewerkt om aan alle juridische verplichtingen te voldoen en absolute zekerheid te krijgen over het definitieve aantal stemmen (per kandidaat).
Jeroen Haan: ‘Onze waardering gaat uit naar al die mensen die knetterhard hebben gewerkt om van deze verkiezingen een succes te maken. Alle mensen op de stembureaus, alle tellers, niets dan lof. Los daarvan zijn er voldoende redenen voor een stevige evaluatie van het verkiezingsproces, want daar is ruimte voor verbetering’.

Toelating en installatie

Over de uiteindelijke toelating van de kandidaten in het algemeen bestuur, beslist het zittende algemeen bestuur. Een commissie uit het algemeen bestuur onderzoekt de geloofsbrieven van de 26 kandidaten die op grond van de verkiezingsuitslag zijn benoemd en van de vier kandidaten die zijn benoemd op de geborgde zetels. Op woensdag 29 maart om 13.30 uur worden de kandidaten tijdens een openbare vergadering in het waterschapskantoor geïnstalleerd.


Zetelverdeling 2023

Verkiezingsuitslag 2023 (002)

Het proces-verbaal van de zitting van het stembureau

In het proces-verbaal staat een overzicht van onder meer het aantal stemmen per partij per kandidaat, de berekening van de restzetels en het aantal blanco en ongeldige stemmen.