Verkennende fase coalitievorming

Gepubliceerd op 22 maart 2023

Water Natuurlijk is volgens de voorlopige uitslag van de verkiezingen de grootste partij in het algemeen bestuur. Deze partij schuift, na overleg met de andere partijen, Pim van den Berg naar voren om als informateur de eerste stappen van het proces van coalitievorming te begeleiden. Pim van den Berg was gedeputeerde in de provincie Utrecht (2015-2019) en hij was wethouder in Amersfoort.

De eerste fase van het informatieproces bestaat uit drie stappen.

  1. Bijeenkomst van lijsttrekkers.
  2. Brede verkenning door de informateur, hij voert verkenningsgesprekken met de partijen en de geborgde fractie Natuur & Landbouw.
  3. Openbare dialoog n.a.v. conclusie en advies.

De bijeenkomst van lijsttrekkers vindt plaats op donderdag 23 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hensbekerzaal, Poldermolen 2 in Houten. Doel van deze bijeenkomst is om de verkiezingsuitslag te duiden. De bijeenkomst is openbaar en te volgen via Vergaderingen HDSR - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Na donderdag 23 maart spreekt Pim van den Berg in een informatieronde met alle partijen. Wat hij ophaalt in deze gesprekken, verwerkt hij in een advies over het vervolg van de formatie aan het algemeen bestuur. De informateur presenteert zijn bevindingen en geeft advies in een openbare vergadering met vertegenwoordigers van alle fracties. Streefdatum voor deze bijeenkomst is woensdag 12 april. Partijen verwachten tijdens deze vergadering tot afspraken te komen over het vervolg van de formatie.