Stichtse Rijnlanden en gemeente Nieuwegein gaan nauwer samenwerken

Gepubliceerd op 24 november 2022

De gemeente Nieuwegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan nauwer samenwerken. Daarvoor hebben hoogheemraad Nanda van Zoelen en wethouder John van Engelen van Nieuwegein op 22 november 2022 twee overeenkomsten ondertekend.

"Unieke samenwerking"

Hoogheemraad Nanda van Zoelen: "We hebben het hier over een unieke samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein  en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dankzij deze samenwerking kan sneller en beter worden gewerkt aan zowel de waterveiligheid, klimaatdoelstellingen als de kwaliteit van het oppervlaktewater in deze regio."

Onderhoud

De gemeente en het waterschap gaan samenwerken bij het onderhoud van de watergangen in Nieuwegein. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleinere watergangen (singels en sloten) en het waterschap voor grotere watergangen (primair water). Voorheen werd het onderhoud onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, waardoor omwonenden twee keer te maken kregen met overlast.

In één keer uitgevoerd

Met deze overeenkomst wordt het jaarlijkse onderhoud van alle watergangen in één keer uitgevoerd onder regie van de gemeente. Bewoners hebben dan maar één keer per jaar te maken met eventuele hinder door werkzaamheden en afvoer van het gemaaide groen en waterplantenafval uit sloten en singels. Bijkomend voordeel van deze regeling is dat de biodiversiteit in en rond de watergangen minder schade oploopt.

Waterkwaliteit

De tweede overeenkomst gaat over maatregelen en investeringen om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld in de wijk Rijnhuizen een watertuin ontwikkeld. Met de Impulsregeling van het waterschap is het mogelijk om drie extra inlaten in Rijnhuizen te bouwen. Dit is belangrijk voor de doorstroming, waarmee wildgroei van kroos, blauwalg en botulisme wordt voorkomen. De gemeente en het waterschap hebben daarvoor ieder een extra budget van 75.000 euro (150.000 in totaal) ter beschikking gesteld. Daarnaast reserveren zij ieder een bedrag van 50.000 euro (100.000 euro in totaal) voor verdere investeringen om de waterkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren.

"Trots"

Wethouder John van Engelen: "Als gemeente Nieuwegein zijn we trots op het feit dat we een praktische samenwerking met HDSR aangaan. Voor onze gemeente en haar inwoners levert dat flinke voordelen op. Zowel dankzij vermindering van hinder tijdens het onderhoud, als het bouwen van extra inlaten en daarmee het gezond houden van het oppervlaktewater."


Nanda van Zoelen en John van Engelen zetten hun handtekening