Schouw over de Utrechtse dijken 2022

Gepubliceerd op 19 september 2022

Vanaf maandag 3 oktober 2022 controleert het waterschap of de onderhoudsplichtigen het onderhoud hebben uitgevoerd aan de Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. De dijken moeten bestand zijn tegen hoge rivierwaterstanden en worden daarom regelmatig gecontroleerd. Deze controle wordt de dijkschouw genoemd.

De onderhoudsplichtigen, doorgaans de grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat vóór de schouwdatum van 3 oktober:

  • het gras moet voldoende kort zijn gemaaid.
  • de binnen- en buitentaluds en bermen moeten zijn ontdaan van distels, brandnetels en dergelijke.
  • alle oneffenheden (looppaden van schapen, molshopen en dergelijke) moeten zijn geëgaliseerd.
  • alle gebreken aan zowel op- en afritten, dijklichamen binnen- en buitendijks en waterstaatszone moeten zijn hersteld, zodat de dijk geen insnijdingen, kale plekken of ingravingen vertoont.

Tijdens de schouw wordt specifiek op het bovengenoemde gelet, maar ook algemene Keurovertredingen worden meegenomen.

Veilige dijken

Om veilig te kunnen wonen en leven hebben we veilige dijken nodig. De belangrijkste waterkering in ons gebied is de dijk van de Neder-Rijn en de Lek, tussen Amerongen en Schoonhoven. Deze dijk beschermt de Randstad tegen hoog water vanaf de rivier en is 55 km lang. Daarnaast beheren we meer dan vierhonderd kilometer aan kleinere dijken. Deze beschermen de polders tegen overstromingen. Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk zal het waterschap in geval van een overtreding direct handhavend optreden.


Zie ook

Heeft u vragen over deze schouw, dan kunt u tijdens kantoordagen bellen met het schouwteam, te bereiken tussen 09.00 en 12.00 via telefoonnummer 030 209 7365.