Defensie en waterschap oefenen op Utrechtse Lekdijk

Gepubliceerd op 24 oktober 2014

Elk najaar, in week 45, organiseert Defensie in nauwe samenwerking met civiele autoriteiten de oefening Alert. Tijdens deze oefening wordt samengewerkt aan de bestrijding van rampen en crises.

In het oefenscenario in Utrecht is er sprake van hoge waterstanden in de Lek. Daarom is er verscherpte dijkbewaking ingesteld. Deze dijkbewaking wordt gedaan door het dijkleger van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Ook andere opdrachten die betrekking hebben op hoogwater worden uitgevoerd.

Dinsdag 4 november: IJsselstein

Op dinsdagmiddag 4 november arriveren de eerste militairen in IJsselstein bij de rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwegein/IJsselstein aan ’t Klaphek. De rwzi is gedurende de gehele week de uitvalsbasis voor de militairen. Ook staat hier de calamiteitencontainer van De Stichtse Rijnlanden die gedurende de inspecties de commandopost is voor de leden van het dijkleger.

Op dinsdagmiddag zijn in de uiterwaarden van de Lek in IJsselstein militairen in actie te zien. Zij gaan het afdammen van sloten oefenen in het gebied waar nu werkzaamheden gaande zijn voor Ruimte voor de Lek.

Woensdag 5 november: Nieuwegein

Op woensdag 5 november wordt het waterpeil in de Oude Sluis en in de Rijkshulpschutsluis in Nieuwegein (Vreeswijk) opgehoogd, om tegendruk te bieden aan het (zogenaamd) hoge water in de Lek. Medewerkers van De Stichtse Rijnlanden takelen speciale aluminium schotten in de Oude Sluis. Duikers van Defensie verlenen assistentie.

Donderdag 6 tot en met zaterdag 8 november: inspecties op de Lekdijk

Op donderdag 6 en vrijdag 7 november inspecteren leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden samen met militairen de Lekdijk tussen Lopik en Houten. In koppels van twee lopen ze over de dijk en speuren naar beschadigingen aan de dijk en zandmeevoerende wellen. De inspecties gaan dag en nacht door. Zaterdag 8 november nemen de militairen de inspectie geheel over.

Samenwerking bij crises

Tijdens de oefening worden zowel civiele als militaire oefendoelen met elkaar verweven op een zo realistisch mogelijke manier. Civiele autoriteiten hebben dag en nacht een grote hoeveelheid gemotiveerde en kundige militairen achter de hand, die op uiteenlopende wijze kunnen ondersteunen; met extra mankracht maar ook met specialistische apparatuur.

Omdat er zoveel partijen deelnemen is het van groot belang dat ze nauw met elkaar kunnen samenwerken bij een crisissituatie en goed op elkaar zijn afgestemd; dit kan alleen door regelmatig samen te oefenen. Ook op andere plaatsen in Nederland worden momenteel oefeningen gehouden. Politie, brandweer, eenheden van Defensie en vele andere partners in de veiligheidsregio’s beoefenen samen de meest uiteenlopende scenario’s. Een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen zodat we samen klaar staan voor de samenleving.