Natuurlijk maaien in de Kromme Rijn

Gepubliceerd op 6 september 2021

De aannemer is gestart met het maaien van de Kromme Rijn. Het maaien is nodig om te voorkomen dat een teveel aan waterplanten de aan- en afvoer van water belemmert. Tussen 30 augustus en 18 september is het traject Wijk bij Duurstede – Werkhoven aan de beurt.

Bij het maaien houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. Jeroen de Wit, rayonmedewerker in het oostelijk deel van ons gebied, vertelt erover.

Waarom is maaien nodig?

De Kromme Rijn is een belangrijke rivier in ons gebied: van Wijk bij Duurstede tot aan Utrecht zijn bewoners en bedrijven, zoals de fruitteelt, ervan afhankelijk. Het is aan ons om te zorgen dat de Kromme Rijn genoeg ruimte heeft om al dat water zowel aan als af te voeren. Daarom maaien we in het voor- en najaar.

Minder maaien is goed voor de natuur

Tot voor kort maaiden we het grootste deel van de Kromme Rijn leeg, op een strook van 1,5m aan de kant na. Vorig jaar zijn we gestart met een proef om in het voorjaar, op plekken waar het kan, meer vegetatie te laten staan. Minder maaien is beter voor de biodiversiteit: als we altijd alles weghalen, zijn er bepaalde dominante soorten die steeds als eerste terugkomen. Door planten langer te laten staan, ontstaat er meer variatie. Daarnaast is het ook beter voor de dieren: aan het begin van de zomer zijn veel vissen en amfibieën nog klein, dus is het goed als ze een schuilplaats hebben.

Na het maaien halen we het maaisel ook niet meteen uit het water, maar laten het afdrijven naar een verzamelpunt. Op die manier hebben de dieren in het maaisel tijd om een veilig heenkomen te zoeken.

Maaien van oevers en wandelpaden

Het maaien van wandelpaden is de verantwoordelijkheid van andere instanties zoals gemeentes, maar oevers doen we wel. Hier maaien we net als in het water minder vaak om vegetatie te sparen. Daarnaast proberen we de oever te beschermen. Daarom leggen wij er vaak matten op die de grond vasthouden. Daarop kunnen dan de planten groeien. Een probleem hierbij was vaak dat er bomen door de matten heen groeiden, en dat die dan lastig zijn te verwijderen zonder de mat kapot te maken. Daarom hebben we een nieuw systeem ontworpen van betonnen matten, waar golfjes zijn ingestampt. In deze uitsparing kunnen planten groeien, terwijl de onderkant van de mat (beton) ondoordringbaar is voor bomen. Zo krijg je een groene én stevige oever.

Planning

Het maaien van de Kromme Rijn tot aan Werkhoven duurt tot 18 september. Aansluitend volgt het traject Werkhoven – Bunnik. Dat deel van de Kromme Rijn is een vaarroute en tijdens het maaien gestremd voor de recreatievaart. Het maaien en de stremming van dit deel duurt van 20 september tot 2 oktober. Als laatste is het deel Bunnik – Utrecht aan de beurt. Op 16 oktober zijn we klaar. Tijdens het maaien, van 4-16 oktober, is ook dat deel van de Kromme Rijn gestremd voor de recreatievaart.


Achtergrondinformatie over maaien

Door het maaisel af te laten drijven, kunnen dieren een veilig heenkomen zoeken